Trang chính » Tin tức » Thông tin Phật sự »

Chương trình pháp hội Địa Tạng năm 2018 tại chùa Tây Thiên – Nha Trang

Tác giả : Ban Điều Hành

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang, ảnh Nhựt Lâm

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ban tổ chức “PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG” kính thỉnh chư tôn đức chứng minh, kính mời quý đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự pháp hội. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an đến Hòa thượng Viện chủ chùa Tây Thiên và pháp giới chúng sinh đồng triêm lợi lạc.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

CHÙA TÂY THIÊN

Địa chỉ: 104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

(Từ  ngày 18 đến 20 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 28 đến 30/8/2018)

—————————————

*Ngày 18 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 28/8/2018)

– 07h00 sáng : Phật tử vân tập và nhận thẻ khóa tu

– 07h30 sáng : Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 08h00 sáng : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 09h00 sáng : Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA THỜ PHẬT, LẠY PHẬT, CÚNG PHẬT

+ Giảng sư: Thầy Nhựt Lâm

– 11h00 trưa : Thọ trai

– 12h00 trưa : Chỉ tịnh

– 01h30 chiều : Báo thức

– 01h45 chiều : Giải khát

– 02h00 chiều : Niệm Phật kinh hành

– 03h00 sáng : Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA KINH ĐỊA TẠNG

+ Giảng sư: Sư cô Tánh Hòa

– 04h45 chiều : Dược thực

– 07h00 tối : Tụng kinh Địa Tạng

– 09h30 tối : Hô canh – ngồi thiền

– 10h00 tối : Chỉ tịnh

*Ngày 19 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29/8/2018)

– 04h00 sáng : Báo thức

– 04h15 sáng : Công phu khuya

– 05h10 sáng : Chấp tác

– 06h00 sáng : Điểm tâm

– 07h30 sáng : Tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật kinh hành

– 09h00 sáng : Thuyết pháp:

+ Đề tài: GIÁ TRỊ TỤNG KINH, TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT

+ Giảng sư: Thầy Nhựt Lâm

– 11h00 trưa : Thọ trai

– 12h00 trưa : Chỉ tịnh

– 01h30 chiều : Báo thức

– 01h45 chiều : Giải khát

– 02h00 chiều : Niệm Phật kinh hành

– 03h00 sáng : Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA KINH ĐỊA TẠNG (tiếp theo)

+ Giảng sư: Sư cô Tánh Hòa

– 04h45 chiều : Dược thực

– 07h00 tối : Tụng kinh Địa Tạng

– 09h30 tối : Hô canh – ngồi thiền

– 10h00 tối : Chỉ tịnh

*Ngày 20 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 30/8/2018)

– 04h00 sáng : Báo thức

– 04h15 sáng : Công phu khuya

– 05h10 sáng : Chấp tác

– 06h00 sáng : Điểm tâm

– 07h30 sáng : Tụng kinh Địa Tạng

– 09h00 sáng : Cúng ngọ

– 10h30 trưa : Cúng dường trai tăng

– 12h00 trưa : Chỉ tịnh

– 01h30 chiều : Báo thức

– 01h45 chiều : Giải khát

– 02h00 chiều : Niệm Phật kinh hành

– 03h30 sáng : Bế mạc khóa tu, Phật tử dâng lời cảm niệm công đức

– 04h45 chiều : Dược thực

– 05h00 chiều : Hoàn mãn.


Các bài viết khác

Kinh cúng thí cho người mất

Kinh cúng thí cho người mất

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng bố thí này! Thưa Tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết...

Bốn duyên sinh các pháp

Bốn duyên sinh các pháp

Trong đời sống bình thường đây, ta dễ sống với cái nhân là Sở duyên duyên hơn là sống với chính cảnh Sở duyên. Ta hay nhầm lẫn giữa cái thật hiện hữu và một cái hiện hữu đã thông qua lăng kiến của mình. Hay nhầm lẫn giữa một người giảng pháp và một người giảng pháp hay...

Ánh sáng tháng Tư

Ánh sáng tháng Tư

Nhờ trí tuệ mà ta buông tất cả để được an lạc. Trí tuệ chiếu soi tới đâu, bóng tối si mê tan tới đó. Có siêng năng dùng trí tuệ quán chiếu thì phiền não nghiệp chướng mới lui tan. Nếu chúng ta không siêng, tuy học pháp, hiểu Phật, nhưng năng lực công phu không có. Gặp cảnh chạy theo cảnh quên tâm, như vậy hiểu mà không có lợi ích..

Kính thông báo: Khoá tu mùng 07/3/Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Kính thông báo: Khoá tu mùng 07/3/Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bổn tự kính thông báo đến quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa chương trình Khoá tu một ngày mùng 07 tháng 3 năm Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm
Mười hai năm chẵn gặp tri âm
Lúc cần thấy khắp mười phương Phật
Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

2951864