Trang chính » Chuyên đề » Vu Lan »

Dấu ấn mùa hạ

Tác giả : Triều Dương

ảnh minh họa

Hạ đến, thu sang, đông tàn, xuân lại; đó chính là định luật tất yếu của thời gian. Nó trôi nhanh như bóng câu lướt nhẹ, hình ảnh của mùa hạ năm ngoái vẫn còn lưu giữ trong ký ức của chư Tăng, thì mùa hạ năm nay lại trở về trong lòng của mỗi người con Phật. Đứng trước mùa cấm túc an cư, nhất là đối với hàng xuất gia thì mùa an cư chính là dấu ấn thời gian để chúng ta thọ nhận hạ lạp, đánh dấu sự thăng hoa trên hành trình tu tập trong giáo pháp của đức Phật.

Chúng ta được mệnh danh là trưởng tử Như Lai, vậy chúng ta cần phải làm gì đây trong việc lập chí, lập nguyện, phát tâm tu tập? Hay là chúng ta cứ để cho mọi việc ngày qua tháng lại dần dà trôi đi, rồi cứ thế trôi mãi như chảy theo dòng vô định; cho đến lúc thân thể và tinh thần mỗi ngày mỗi suy giảm, sức cùng lực kiệt, thân tâm chuyển đổi theo định luật vô thường, không còn cơ hội tu tập thì khi ấy, chúng ta chợt nghĩ bèn thốt lên rằng: “lực bất tòng tâm”, không còn sức để mà hành trì, tu tập nữa. Thật luống uổng cho quĩ thời gian của chúng ta bị tiêu tan, xem như vô vị.

Cho nên, mỗi mùa hạ về tức là báo hiệu, nhắc nhở cho mọi người biết đây là mùa câu hội của chúng Tăng. Tăng chúng cần phải cùng nhau ở chung lại (An Cư), ngồi chung lại với nhau để tô bồi Tâm Bồ Đề (tu tập), xây dựng ngôi nhà đức hạnh làm chỗ dựa cho nhân gian. Ở chốn thiền môn cũng như các trú xứ an cư phải giữ gìn truyền thống luân phiên tụng niệm, để chúng ta luôn nghe được hồi chuông tiếng mõ mà tự nhắc nhở sự tỉnh thức cho nhau. Mục đích chính là nhắc nhở chư Tăng hằng thúc liễm thân tâm, và đó cũng là một hình thức để nói lên rằng: đây là mùa tu tập của chư Tăng ở các trụ xứ an cư và cũng là nền móng cho sự mô phạm, trợ duyên cho hàng Phật tử nôi theo.

Nếu như chúng ta sống có chánh niệm trong thực tại thì thật là cao quí. Ôi! hạnh phúc thay, vì chúng ta chính là hàng Tăng bảo đang sống trong ánh hào quang của đức Từ phụ Thích Ca.  Bởi Tăng bảo chính là kế tục ngọn đèn tiếp nối chánh pháp, tiếp nhận nguồn tuệ giác của mười phương ba đời chư Như Lai để lưu truyền cho tất cả chúng sanh trong chốn nhân gian này.

Như vậy, chúng ta cần nên làm gì đây để xứng đáng là một hạt nhân trong thiền môn, trong Tăng đoàn? Hoặc ít nhất thì đây là cơ hội tốt để chúng ta tự soi xét lại trong ý thức tu chỉnh ba nghiệp thân, khẩu, ý của chính mình cho được xét nét hơn, chi ly hơn.

Trước tiên nói về “thân”, chúng ta cần phải chấn chỉnh trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi cho được hoàn chỉnh. Phàm là vị Tăng, tức là người “đại Phật tuyên dương” (đại diện cho đức Phật mà hoằng dương chánh pháp) thì chúng ta cần nên chứng tỏ hành trang của mình như thế nào đây? Cần nên phát nguyện lạy Phật, bái sám v.v… để diệt trừ những chướng duyên phiền não, hay là chúng ta cứ để buông xuôi theo dòng chảy của thời gian?

Về “khẩu”, chúng ta làm gì đây? Có phải là chúng ta nên đọc tụng kinh điển để gọi là “minh Phật chi lý” bằng tinh thần tự khắc, tự kỷ hay không; hay là cứ làm việc như mọi ngày, khi gặp trần duyên thì cứ tiếp xúc theo kiểu thao thao hý luận, không có ý niệm là mình đang trong mùa an cư, kiết hạ? Trong khi đó thì duyên trần tương hợp, nếu nhìn người đang mùa an cư mà đụng đâu nói đó, thấy gì cũng nói bu lu, ba la thì chúng ta nghĩ sao?

Về “ý” thì chúng ta cần phải luôn có ý niệm đây là mùa an cư kiết hạ. Vì ý là chủ lực cho hai động cơ thân và khẩu, nên nó đóng một vai trò hết sức quan trọng, chúng ta cần tỉnh giác chuyên ròng.

Nói đến an cư thì phải nhắc đến kiết hạ, mà ý nghĩa kiết hạ thì như chúng ta đã biết trong ba tháng mùa hạ ở xứ Ấn Độ là mùa mưa, nên Phật chế an cư cho chư tăng ở yên một chỗ, không đi khất thực; nếu đi nhiều thì sợ dẫm đạp những loài vi trùng làm tổn hại lòng tư bi, vì đó là mùa sanh sôi nảy nở của tất cả các loài côn trùng. Hơn nữa, chư Tăng không đi khất thực là để có được nhiều thời gian ở trong một trú xứ, suy xét lại những việc làm của chính mình được chuyên ròng hơn. Còn ở quốc độ này tuy thời tiết có khác, nhưng theo sự thống nhất chung thì vào mùa hạ chư Tăng tập trung ở một trú xứ để tu tập đúng pháp thì ý nghĩa và công đức cũng không khác. Lợi ích của việc an cư thật là vi diệu, nên tổ đức có dạy: “chế tâm nhứt xứ vô sự bất biện” (khi tâm tập trung một chỗ, thì việc làm gì cũng hoàn tất).

Thế thì, an cư kiết hạ chính là để tạo điều kiện cho chúng ta cùng nhau sách tấn tu tập, phát nguyện hành trì; học hỏi thêm về tam tạng giáo điển (kinh, luật, luận), trau dồi thêm kiến thức về đạo lý; nhiếp phục những chướng duyên, ma chướng; bớt tiếp xúc với trần duyên sẽ giảm đi sự tán tâm. Hay nói cách khác, an cư kiết hạ là nhằm làm sáng tỏ viên như ý châu vốn có ở trong ta mà chúng ta đã thường quên mất trong những lúc bận bịu, say mê việc thường nhật. Nên chư Tổ dạy rằng:

“Phản văn tự kỷ mỗi thường quan
Thẩm sát tư duy tử tế nan”.

(Xem lại điều mình thấy những ngày,
Suy đi nghĩ lại kỹ càng hay).

Mấy dòng thơ trên đã nhắc nhở mình cần phải nghe lại những gì đang diễn biến ở trong tự tâm (phản văn, văn tự kỷ), vì đó là một việc làm rất ý nghĩa cho thực tại. Có như thế thì mình mới có được chút ít ý niệm được gọi là khế hợp thánh ý.

Lợi ích và ý nghĩa của mùa an cư thật là thâm diệu vô cùng. Cho nên, để vun bồi công hạnh, nhất là giới trẻ chúng ta hiện nay khí lực còn sung mãn, tinh thần đầy nhiệt huyết; chúng ta phải tự trang bị cho mình một ý chí dõng mãnh, kiện lực oai hùng, căn lành tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố, ngõ hầu trở thành bậc long tượng đống lương cho Phật pháp, lợi ích cho cả nhơn, thiên; góp phần công đức cho tất cả được sống an lành trong ánh đạo, và pháp giới chúng sanh cùng thọ hưởng được hương vị giải thoát từ giáo lý Phật đà.

Доверие услуги seo оптимизатора в topodin: Оптимизация и продвижение сайта в Яндексе (Yandex) На сегодняшний момент поисковая система &laquo,Яндекс&raquo, является лидером на Российском рынке поисковых систем и обеспечивает почти половину трафика на сайты


Các bài viết khác

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Nhân Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2018, quý đạo hữu, Phật tử đã y pháp cúng dường tứ sự cho Tăng chúng chùa Phước Long, nhằm cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ siêu sanh tịnh độ, hiện tại được tăng trưởng phước lạc...

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Như chương trình đã cập nhật, sáng ngày 17 / 8 / 2018 (nhằm 7/7 Mậu Tuất), đạo tràng chùa Phước Long trang nghiêm khai mạc “Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu” dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni cùng khoảng hai trăm đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự pháp hội...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3883584