Trang chính » Phật Quốc Online »

Di Lặc Bồ tát: Viên thông thức đại

Tác giả : Quang Đạo

Bồ tát Di Lặc, ảnh St

Đề bài: Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, Thinh Văn trong kinh Lăng Nghiêm đã học, bạn tâm đắc vị nào nhất, tại sao?

Bài làm:

Ngài Di Lặc Bồ tát trong kinh Lăng Nghiêm đã học là vị Bồ tát mà con tâm tắc nhất. Từ trước khi biết đến Phật pháp, con được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ngài Di Lặc Bồ tát thị hiện ở rất nhiều nơi. Ngay tại gia đình con cũng có bức tượng của Di Lặc Bồ tát. Ngài luôn vui vẻ tươi cười, bụng bự và có nhiều đứa bé vây quanh. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của ngài, trong tâm con cũng được an vui theo.

Tượng ngài Di Lặc Bồ tát với hình tướng mập mạp, bụng lớn, hiền hòa, tự tại, tay cầm cây gậy mang theo túi vải và miệng luôn tươi cười. Xung quanh có năm đứa bé nghịch ngợm sờ đầu, tai, mắt, mũi, miệng, dây quần. Theo thầy giảng thì còn một anh chàng nữa là ý thức, không có hình dáng và con đã hiểu rằng chúng ta thấy tâm mình bị chi phối sáu yếu tố, gọi là lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng luôn quấy nhiễu tâm thức của chúng ta. Thế nên tâm mới trở nên thất điên bát đảo trong thế giới. Mỗi đứa bé tượng trưng cho một trần cảnh, sắc trần, hương trần,… Chỉ có pháp trần là tập trung của các yếu tố ngoại cảnh đi vào trong ý thức nên hình dáng của nó ẩn tàng không hiện ra. Đó là một sự chi phối tổ hợp. Thế nhưng ngài Di Lặc Bồ tát vẫn luôn tự tại, vui vẻ, từ bi hỷ xả qua sự hóa giải, không bị chi phối và quấy nhiễu bởi sáu giác quan đó.

Điều đó đã cho con hiểu rõ hơn về cái gốc của sự tu tập để hóa giải sáu giác quan của mình, sống và thực hành theo hạnh nguyện của Bồ tát Di Lặc. Cuộc sống thường hằng diễn ra với nhiều tạp nhiễm xung quanh con, nhưng từ khi được theo học thầy, cho đến khi hiểu rõ hình tượng Di Lặc Bồ tát con đã có những suy nghĩ, hành động theo giáo pháp, tìm hiểu trong tâm, tu tập, công phu  để loại bỏ, hóa giải khỏi các yếu tố chi phối.

Ngoài ra, trong kinh văn nói:

“Di Lặc Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần, có đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Phật xuất gia nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý.

Lúc ấy đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức, nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ tam muội này, mà con phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn. Cho đến khi đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch, có không, đều là biến hiện từ tâm con”.

Ngài Di Lặc Bồ tát sau khi theo đức Phật xuất gia, nhưng tâm của ngài vẫn còn trọng hư danh thế gian và thích giao du với hàng quyền quý. Ngài được đức Thế Tôn dạy phương pháp tu tập theo pháp định duy tâm thức, nhập vào chánh định để thành tựu. Duy tâm thức là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều do tâm tạo và vạn pháp đều do thức biến. Tất cả mọi cảnh tượng hình thành trong cuộc đời này thì phải có từ trong tâm của con người trước. Từ trong tâm đó người ta mới đi tìm mọi nhân duyên để cho những ý nghĩ trong tâm này được hình thành.

Con đang thực hành pháp môn thiền định của thầy hướng dẫn và quán định tâm mình giúp tăng phước đức, trí tuệ sáng suốt, sinh nhân duyên hội tụ, diệt trừ phiền não. Con cảm nhận thấy tâm mình có những chuyển biến rõ rệt khi được theo thầy học pháp. Tuy rằng, con còn kém cõi, sự chăm chỉ của con chưa nhiều, thường xuyên bị nhắc nhở bởi sự lười biếng và đi lệch giáo pháp của thầy, nhưng con tin rằng con đang thay đổi từng bước để đi những bước đi vững chắc trong tâm. Cùng với những sự quán xét, hướng dẫn của thầy và thân tâm có sự soi chiếu theo pháp tu và hạnh nguyện của ngài Di Lặc Bồ tát đang giúp con rất nhiều trong con đường tu tập. Và con cạn nghĩ tượng của Di Lặc Bồ tát được đặt đại nhiều nơi cũng đồng thời giúp cho người người trong cõi sinh diệt này cùng nhìn thấy và đi theo hạnh nguyện của ngài.


Các bài viết khác

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày mùng 03 / 8 / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên thành kính cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm và quý Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ Tiểu tường cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên...

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo...

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3385299