Trang chính » Bài viết nổi bật »

Dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, trừ sạch các lậu hoặc, tâm được khai ngộ

Tác giả : Phật tử Quang Thủy

Tọa thiền, ảnh Hiền Đức

Bài tập kinh thủ lăng nghiêm:

Phật tử: Quang Thủy

Đề bài:

Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, thinh văn trong kinh Lăng nghiêm đã học, bạn tâm đắc vị nào nhất, tại sao?

Bài làm:

Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, thinh văn trong kinh Lăng nghiêm đã học, con tâm đắc với vị Tôn Đà La Nan Đà nhất.

Ngài Tôn Đà La Nan Đà đã viên thông tỷ thức dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, trừ sạch các lậu hoặc, tâm được khai ngộ, hơi thở ra vào hóa thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới, Ngài chứng quả A la hán, được đức Phật thọ ký cho thành tựu quả vị Bồ đề.

Con tâm đắc với phương pháp tu chứng của ngài Tôn Đà La Nan Đà bởi vì phương pháp này là hay và phù hợp với con nhất. Con nhớ trong kinh văn viết rằng:

Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng:

Lúc con mới xuất gia. Theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp tam ma đề, tâm thường tán loạn, nên chưa được quả vô lậu. Thế tôn dạy con cùng với Câu Si La quán tướng đầu chóp mũi trắng.

Ban đầu con tu quán, trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói dần dần tiêu mất. Hơi thở trong mũi trở nên màu trắng.

Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở ra vào hóa thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới.”

Theo kinh văn, ngài Tôn Đà La Nan Đà khi mới xuất gia theo Phật nhập đạo tuy giữ đúng giới luật nhưng trong pháp tu quán trí tuệ, tâm ngài thường tán loạn không an trụ nên chưa thể chứng quả vị vô lậu được. Khi được đức Phật dạy quán hơi thở ra vào bằng mũi (dùng tỷ thức), trải qua hai mốt ngày thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn đồng như thế giới, khắp nơi thanh tịnh, tướng khói đã mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng.

Quán đến thân tâm con cũng vậy, thuở sinh thành con bị sặc nước ối trong bụng mẹ, sinh ra đã tím tái hơi thở yếu ớt nhờ có quý nhân độ mạng được cứu sống, nuôi dưỡng trong buồng khí thở oxy 18 ngày, dưới một tuổi thường xuyên ốm yếu ra vào viện. Lớn hơn nhưng ‘phong đại’ trong người con không ổn định, vài năm gần đây hơi thở không sâu có phần yếu đi, khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Khi được hồng duyên tiếp cận Phật pháp và được ân sư thầy Thích Huyền Châu chỉ dạy kinh văn và tiếp nạp làm đệ tử, con thực tập thiền định bằng phương pháp tu quán hơi thở, quán chiếu hơi thở ra vào nơi mũi.

Thời gian đầu tâm con cũng thường tán loạn không thể định để tu tập lâu, khi ngồi thiền hay có vọng tưởng khởi nên, con chưa biết cách làm cho tâm mình lắng dịu xuống. Kiên trì tu tập bằng phương pháp dùng mũi hít thở và quán hơi thở ra vào cơ thể mình ra sao, lâu ngày hơi thở của con thay đổi sâu hơn, tâm con được an ổn, trí tuệ có viên thông hơn trước.

Nghe theo lời dạy của ân sư và thấy phương pháp viên thông tỷ thức của ngài Tôn Đà La Nan Đà dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, con nhận ra sự sáng suốt, trừ sạch các lậu hoặc đó bằng phương pháp viên thông tỷ thức là hay và phù hợp nhất với bản thân mình.

е topodin, Раскручивать региональный сайт в общенациональной выдаче нет смысла, так как жители других регионов не представляют ценности для сайта с иной географией работы


Các bài viết khác

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, Tổ sư đã đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập chùa Di Đà Thập Tháp truyền bá Phật pháp tại vùng này. Sau đó Tổ ra Phú Xuân lập chùa Vĩnh Ân và xây dựng tháp Phổ Đồng, tức là Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay, để tuyên dương Phật pháp và tháp Phổ Đồng do ngài xây dựng...

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Bất cứ lúc nào cũng như ở đâu Nhiếp thọ chánh pháp và con người Nhiếp thọ chánh pháp đan xen vào nhau, tạo thành một thực thể sống động bất khả phân, thì ở đó và lúc đó chánh pháp được hưng thạnh và tồn tại đúng chân nghĩa của nó...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Trong Kinh Phổ Môn có dạy, nếu ai lâm nạn mà chí thành xưng danh hiệu cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không cháy, nước không trôi, quỷ không hại, xiềng xích không trói, tối tăm thành sáng suốt, thù oán thành thân cận. Với hạnh đại từ, đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm...

Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ

Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ

Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt, để có thể nhìn thẳng vào vào bản chất sự sống. Cho nên, sự học Phật pháp không hề cản trở sự học thế gian pháp; kiến thức Phật học không xung dột với kiến thức thế tục. Duy chỉ có điều khác biệt, là học Phật khởi đi từ thực trạng đau khổ của nhân sinh để nhận thức đâu là hạnh phúc...

Đức Phật dạy về Bố thí

Đức Phật dạy về Bố thí

Do vị ấy bố thí không làm tổn thương mình và người khác, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín muồi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, vị ấy sẽ không bị mất mát tài sản bất cứ lý do gì, dù là do lửa cháy, lụt lội, bị vua tịch thu, trộm cướp hay do những người thừa kế bị ghét bỏ chiếm đoạt...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3539958