Trang chính » Bài viết quan tâm »

Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát – Viên thông vị trần

Tác giả : Diệu Kỳ

ảnh PN

Đề bài: Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, thinh văn trong kinh Lăng nghiêm đã học, bạn tâm đắc vị nào nhất, tại sao?

Bài làm:

Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, Thinh văn trong kinh Lăng Nghiêm đã học, con tâm đắc nhất với vị Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát.

Hai vị Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát là đại diện cho viên thông về vị trần. Trong kinh văn nói rằng:

Hai vị Pháp vương tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với năm trăm vị Phạm thiên trong chúng hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng:

Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới Ta-bà nầy, số mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay…, cùng sự hoà hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ.”

Y đức của một bác sĩ là điều vô cùng quan trọng. Những chúng sinh lạm dụng y đức, sau họ sẽ phải chịu quả đau đớn, đọa địa ngục. Bệnh tật của con người sinh ra là do quá trình kết nghiệp, và mình kết nghiệp hướng nào thì cái quả sẽ sinh ra hướng đó. Mình thương một người, mình cũng kết nghiệp luân hồi sinh tử với họ. Ngược lại, mình ghét một người, thì mình cũng kết nghiệp luân hồi vay trả oán thù với họ. Chúng ta hay hiểu nhầm rằng chỉ thương mới kết duyên, nhưng thực ra ghét cũng vậy. Khi mình ghét ai càng nhiều thì kết nghiệp càng sâu. Chính bởi vậy, người Phật tử chúng ta đừng có dại gì đi kết nghiệp oán. Mình nên xả bỏ để tâm được an lạc. Khi người khác hại mình, mình đừng có giận họ mà hãy dùng tâm bố thí. Họ ghét mình mà họ cảm thấy vui thì cứ coi như bố thí niềm vui cho họ. Thực sự, người ta oán thù mình thì người ta cũng khổ đau lắm. Giống như mình khi ghét ai cũng sẽ thấy vô cùng khó chịu trong người.

Quả thật, lời nói của Phật từ vô thủy kiếp đến nay đã kết duyên với chúng ta. Một khi ta đã chết thì những gì tồn tại trên thế gian này đâu còn ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cần thấy rõ sự tương tác của phước và nghiệp quả. Giả dụ như là cái nghiệp khiến chúng ta khởi lên ý nghĩ sai. Từ ý nghĩ sai sẽ dẫn đến hành động sai. Khi khởi ý nghĩ sai, trong tâm của mình có một đám mây đen che lấp tâm trí. Ngay lập tức nó tương tác với cái phước của mình. Khi trí sai quấy thì phước suy xuống. Khi phước suy xuống thì hoàn cảnh sinh tồn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Vì vậy hàng ngày chúng ta phải giữ trí mình cho nó sáng. Mình biết đâu là khổ, đâu là tập, đâu là diệt, đâu là đạo. Mình biết cái khổ mình đang nhận lấy và biết rõ cả nguyên nhân của nó. Mình cũng biết sau khi hết khổ thì mình sẽ ra sao. Từ đó mình sẽ biết cách khắc phục khó khăn trong hiện tại này một cách chân chính. Đó chính là ứng dụng của khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế trong cuộc sống này.

Kinh văn không phải là một pháp môn để chúng ta tôn thờ. Nó phải được ứng dụng trong cuộc sống một cách khoa học, có như vậy chúng ta mới thấy giá trị chuyển hóa của nó như thế nào. Chẳng hạn như một ly nước. Có  3 yếu tố: một lát chanh, một cục đường, một cục muối ở trong ly nước. Chỉ cần chúng ta thêm một cục muối vào đó sẽ làm cho tính chất của nó khác đi. Hay ví dụ như một nồi canh, chúng ta cho thêm một ít bột ngọt, thêm một ít đường, một ít muối. Nếu nồi canh mà không có muối thì nó sẽ nhạt nhẽo và không có ngon miệng. Nhưng nếu ta lấy cả một chén muối cho vào, thì nồi canh này đâu có ngon nữa. Nồi canh hay ly nước cũng vậy, khi bỏ vô một chất liệu khác, thì tự nhiên toàn thể tính chất của ly nước đó sẽ khác. Từ đó, khi nhìn lại tâm của chính mình, nó có nhiều loại cảm thọ, cũng như nhiều loại chất ở trong đó. Chất tham, sân, si, chất từ bi hỷ xả… Hàng ngày chúng ta cứ bỏ vào tâm chất từ bi, hỷ xả, chất thanh tịnh, trí tuệ thì lâu ngày ly nước tâm này sẽ trở nên thanh tịnh và trí tuệ. Còn nếu chúng ta bỏ vào sự sân si thì nó sẽ mang chất sân si mà thôi. Hoàn cảnh là một chuyện, nhưng mình có chấp nhận nó hay không thì còn tuỳ thuộc vào chính mình. Không ai buộc mình cứ đi theo hoàn cảnh đâu. Trong cuộc sống mình nên nhờ Phật gia hộ. Mình tụng kinh hàng ngày để cho trí tuệ được sáng hơn, tâm gần với thánh giáo của Phật. Niệm Phật để tưởng nhớ tới Phật và thanh tịnh tâm hồn. Lâu ngày, chất liệu trong tâm mình là sự hạnh phúc và an lạc, thì ai cũng muốn gần mình. Còn nếu tâm mình cứ đau khổ, phiền não quá thì dù có người thương mình, nhưng họ cũng chỉ kiên nhẫn ở một mức nào đó thôi.  Nên biết thanh lọc khổ đau và tịnh hóa nghiệp chướng của mình.

Những vị cay, vị chua, vị ngọt trong cuộc đời là những sản vật trong thế gian này. Có khi nó hòa hợp tạo nên một cái vị khác. Cũng giống như màu sắc trong hội họa, năm màu của lá cờ Phật giáo khi chúng ta đem tán sắc sẽ tạo ra màu lam. Vì vậy cho nên Phật tử mới chọn mặc chiếc áo màu lam. Nó là một màu bình đẳng của năm màu và năm màu này tượng trưng cho năm châu. Người Phật tử chọn màu lam để thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc và cũng để luôn tự nhắc nhở mình. Từ ví dụ trên, chúng ta thấy sự hòa hợp của ngọt đắng, chua cay, mặn nhạt tạo nên sự biến đổi. Có khi nó tương sinh, mà có khi nó lại tương khắc. Các vị Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát đều biết rõ “thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc…” Trong cuộc sống này, có những kiến thức cơ bản về y học mà mình cần phải biết. Không phải đi học mới biết còn không học thì không biết. Tự bản thân mình nên tìm hiểu để có thể chăm sóc cho bản thân, con cái và gia đình. Khi thân bệnh thì cảm thấy khó chịu lắm. Nhìn sắc diện uể oải của người bệnh chúng ta chỉ nên nói những lời an ủi mà thôi.

Ai gắng tu trong đời “mạt pháp” này, và chỉ cần chuyển được 25% nhân cách thôi cũng quý lắm rồi, chứ chuyển hơn nữa thì khó lắm. Nếu cố quá thì họ sẽ chết, để thay đổi sang một thân nghiệp khác. Giống như con cá mà chúng ta thay nước, thay ít và từ từ thì không sao, nhưng nếu thay toàn bộ nó sẽ chết. Nghiệp của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta nên lưu ý nhất là “cận tử nghiệp”. Khi gặp chuyện không may, chân tay mình có thể gẫy cũng được, nhưng quan trọng nhất là cái đầu mình không sao. Bởi vì khi đầu còn ổn định, đến khi cận tử nghiệp, mình hy vọng sẽ biết niệm Phật. Khi đến cận tử nghiệp mà chúng ta không quyết định được về cõi nào thì chắc chắn chúng ta sẽ trôi lăn trong sinh tử nhiều kiếp nữa. Có thể trôi lăn trong cõi chư thiên, cũng có thể đọa ngạ quỷ, địa ngục…, chính vì vậy chỉ cầu làm sao cho lúc lâm chung, ta được tỉnh táo, để có thể biết rõ đường nào ta nên đi. Trong thế gian này có chất nóng, chất lạnh, chất độc, chất không độc thì ở trong tự tâm chúng ta cũng như vậy. Nó có những hạt giống thanh tịnh, cũng có những hạt giống nó thiêu đốt, có những hạt giống độc hại cho cuộc sống của mình. Tất cả đều khởi ra từ trong tâm mình. Chúng ta biết rõ rằng sức dẫn của nghiệp vô cùng ghê gớm. Chính vì vậy đừng tự tạo nghiệp rồi chạy theo nó.

Quý ngài nói rằng: “Chúng con thừa sự Như Lai, rõ biết bản tính của bị trần vốn chẳng phải không, chẳng phải là có; không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ.

Nhờ Phật ấn chứng cho anh em con tên gọi là Dược Vương, Dược Thượng. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp vương tử. Nhờ vị trần mà được chứng ngộ, dự trong hàng Bồ tát. Nay đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng ngộ của chúng con, căn nguyên từ vị trần là hơn cả.

Thừa sự Như Lai là chúng ta học rõ giáo lý của Phật và sống đúng với giáo lý của Phật. Sau đó chúng ta truyền lại mọi người đúng với những gì Phật dạy. Chúng ta không nên để nghiệp duyên bên ngoài làm lòng mình đau khổ. Đó thực sự là một điều không nên làm. Tuy chúng ta là một người chưa làm được gì lợi ích cho tôn giáo, nhưng chúng ta hãy tự thắp sáng tâm của mình. Thắp sáng nhân cách của mình lên, đó chính là một ngọn đèn làm lợi ích cho Phật giáo. Tự thắp sáng nhân cách, tâm hồn của mình bởi ‘pháp’ chứ không bởi bất cứ cái gì khác. Từ đó mình đem điều này thể hiện trong đời sống gia đình. Đó chính là sự chuyển hóa cho toàn gia đình rồi, chứ không nhất thiết phải mở miệng lên tiếng.

Chúng ta đã được học rằng bản tính của vị trần tồn tại theo nguyên lý của duyên khởi. Đủ duyên thì nó khởi, hết duyên thì nó diệt. Đứng ở góc độ ‘tánh không’ thì nó là không, đứng ở góc độ duyên khởi thì nó là tạm có. Vị trần cũng vậy, đủ duyên thì sinh ra trong miệng mình, không đủ duyên thì thôi vậy. Do phân biệt được bản nhân của vị trần, gốc của nó là vốn không, cho nên ngài Dược Vương, Dược Thường Bồ tát đã được khai ngộ.

Nghe theo lời dạy của ân sư, con thực sự tâm đắc với phương pháp viên thông vị trần của ngài Dược Vương, Dược Thường Bồ tát. 

: Разница в продвижении сайтов под Google и Яндекс 44 коммент


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424970