Trang chính » Chuyên đề » Vu Lan »

Giá trị tinh thần từ những bát thức ăn

Tác giả : Nguyên Diên

ảnh minh họa

Hằng ngày chúng ta sử dụng thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thức ăn được xem là yếu tố, chất liệu rất quan trọng, ngoài việc nuôi sống tấm thân thể xác mà chúng ta thấy bằng mắt thường, nó còn dung dưỡng một cái thân vô giá mà ta khó nhận biết được. Đó là cái thân tinh thần, nhờ cái thân này mà nó đã để lại cho loài người biết bao điều phải suy ngẫm. Đành rằng những bát thức ăn đều nuôi sống một mạng người như nhau, không nhìn nguồn gốc xuất thân sang hèn, không kể địa vị thấp cao, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, gái, trai… nó mang lại một điều rất bình đẳng, đó là mạng sống. Nhưng công bằng mà nói, có bát thức ăn không những cứu sống một mạng người mà còn đánh thức và cứu sống lương tâm của con người đó, có khi nó làm nên một công việc lớn, có lúc xoay chuyển cả một triều đại, có khi nó làm nên những điều rất bất ngờ, đặc biệt có những bát thức ăn không chỉ để lại dư âm thời bấy giờ mà nó tạo nên khuôn mẫu đạo đức khiến cho hàng hậu bối phải tự nguyện noi gương, học tập và hành trì.

Trong kinh Tứ thập nhị chương đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn, không bằng cho một người lành ăn; cho một ngàn người lành ăn, không bằng cho một người trì ngũ giới ăn; cho mười ngàn người trì ngũ giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu đà hoàn ăn; cúng dường cho một triệu vị Tu đà hoàn ăn không bằng cúng dường cho một vị Tư đà hàm ăn… một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn”. Con số này cứ tăng dần lên theo cấp số lũy thừa và phước báu cũng như lợi ích của người cúng dường hay bố thí cũng tăng theo chiều tỷ lệ thuận với việc làm. Điều đó cho chúng ta thấy sự khác nhau về giá trị tinh thần đằng sau những bát thức ăn đó. Hay nói cách khác là người thọ nhận khác nhau thì mang lại những phước báu và lợi ích cũng khác nhau. Như vậy ở đây chứng tỏ Phật rất đề cao vai trò của người thọ nhận. Bởi người thọ nhận sẽ quyết định tạo ra những giá trị, lợi ích tinh thần tùy theo khả năng thực sự mà họ có được. Giáo lý đạo Phật lấy con người làm trung tâm điểm. Con người có thể quyết định tất cả mọi lãnh vực trong cuộc sống, cũng như làm chủ được hạnh phúc hay khổ đau không chỉ riêng mình mà còn cho tất cả đồng loại.

Từ thực tế cuộc sống đi vào văn chương, lịch sử nhân loại hay lịch sử tôn giáo, chúng ta thấy bàng bạc đâu đó những hình ảnh, giá trị dễ thương đằng sau những bát thức ăn. Trong văn học Việt Nam hiện đại gần đây, có một chi tiết dễ thương trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đó là chi tiết bát cháo hành. Chí Phèo đang bệnh, Thị Nở nấu cháo hành bưng sang cho hắn ăn. Chí Phèo rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt hình như ươn ướt… Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà lòng bâng khuâng… Hắn vừa vui vừa buồn. Và có một cái gì nữa, giống như là ăn năn (Chí Phèo, Nam Cao, nxb văn học, Hà Nội, 1982, tr 32). Một người như Chí Phèo lấy rượu làm sức mạnh, chọn nghề rạch mặt ăn vạ làm kế mưu sinh. Vì vậy, ai nhìn Chí cũng thấy sợ, cũng tránh xa hắn. Thế rồi một hôm, hắn được cho và nhận được bát cháo hành thì hắn không phải là người đáng sợ như bao nhiêu người đã suy nghĩ. Hắn biết khóc, biết hối hận, ăn năn… Như vậy bát cháo hành không chỉ cứu sống cái thân đang đói và bệnh tật của Chí Phèo mà nó cứu sống lương tâm và đánh thức phần “người” tiềm ẩn trong con quỉ dữ của làng Vũ Đại.

Trong lịch sử Trung Hoa, có một bát cơm thường được nhắc đến, đó là “bát cơm phiếu mẫu” (bát cơm người thợ giặt). Người thọ nhận bát cơm này là Hàn Tín. Những ngày tháng còn hàn vi, Hàn Tín được một người phiếu mẫu bên cạnh nhà cho ăn. Hàn Tín cảm nghĩa nói: “ngày sau tôi xin đền ơn bà”.  Người phiếu mẫu mắng: “Sức vóc đàn ông mà nuôi thân không nổi. Ta thương tình dẫn về cho ăn, có mong gì sự đền ơn của kẻ bất tài” (Hán Sở tranh hùng, Mộng Bình Sơn, nxb văn học Hà Nội, năm 1999, tr 49-50). Thế nhưng sau một thời gian, Hàn Tín gặp được Hán Lưu Bang, phò trợ cho ông ta thống nhất được thiên hạ và xưng đế, mở đầu một triều đại mới. Như vậy bát cơm này không những nuôi sống một anh chàng làm nghề câu cá, mà nuôi dưỡng một vị tướng tài của tương lai. Sau này không chỉ một mình người phiếu mẫu được trả ơn mà bá tánh trăm họ đều được hưởng ân lộc của Hàn Tín và triều đại Hán Cao Tổ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, sáu năm khổ hạnh ở trong rừng già, mỗi ngày ăn một lượng thức ăn rất nhỏ, chỉ bằng một hạt đậu, hạt mè. Vì thế mà thân hình ốm o tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Sau sáu năm dài ép xác khổ hạnh mà đạo quả lại không chứng được. Một hôm, Ngài rời chổ ngồi đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm rửa. Khi lên bờ ngài đã ngã quị vì kiệt sức. Lúc bấy giờ, có một người cắt cỏ tên Sujata, thấy vậy liền tới nơi, dâng lên cho Ngài một bát sữa. Ngài lãnh thọ xong, thấy trong người sảng khoái và sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Từ đó bắt đầu Ngài mới nhận ra, nếu thân thể không đầy đủ sức khỏe thì ta cũng sớm bỏ thân mạng này trước khi chứng đắc đạo quả, cho nên Ngài quyết định dùng thức ăn trở lại, dẫu cho các bạn đồng tu chỉ trích và bỏ đi. Quả nhiên sau 49 ngày thiền định Ngài chứng đạo quả. Như vậy nếu không có bát sữa mà Sujata dâng cúng, thử hỏi thân mạng của Ngài còn tồn tại được bao lâu nữa? Ngài có nhận ra con đường ép xác khổ hạnh không mang lại kết quả như ý Ngài mong muốn không? Ngài có chứng đắc được đạo quả không? Và điều quan trọng là đạo Phật có mặt trên thế gian này không? Có thể cho rằng đặt câu hỏi như thế chưa thật đúng lắm. Nhưng điều mà người viết trộm nghĩ rằng, giá trị tinh thần của bát sữa ấy quả thật rất lớn lao. Đó là bát thức ăn mang tính lịch sử của con người lịch sử. Con người ấy không những tìm được đạo giải thoát mà đã đem chân lý mình chứng ngộ khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, làm lợi lạc và đem lại hạnh phúc cho vô số chúng sanh lúc bấy giờ, hiện nay mà mãi mãi về sau nữa.

Bát thức ăn làm nao nao và xúc động lòng người được nhiều người biết đến, có lẽ là bát cơm đức Mục Kiền Liên dâng cho mẹ của mình. Trong kinh Vu Lan dạy, khi ngài Mục Kiền Liên chứng đắc được lục thông, muốn báo ơn cha mẹ bèn dùng mắt trí, tìm khắp tất cả các cảnh giới, thấy mẹ của mình trở thành loài ngạ quỷ, ở trong địa ngục chịu nhiều khổ cực, đói khát, thân thể chỉ còn da bọc xương. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy, lòng đầy bi thương nên tìm cơm dâng lên cho mẹ để mẹ đỡ đói lòng. Do tính tham lẫn, nên bà Thanh Đề dùng tay trái che bát, tay phải bốc ăn. Nhưng cơm vừa vào miệng đã hóa thành than lửa không thể ăn được. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy liền về bạch Phật để tìm phương cứu giúp. Phật nói: mẹ ông tội lỗi rất sâu nặng, dù ông có thần lực, hiếu thuận cảm động cả trời đất hoặc nhờ quỉ thần, đạo sĩ khắp nơi cũng không thể nào cứu được mẹ của mình. Phật thương tình dạy bảo, ngày rằm tháng 7 là ngày Tự tứ của mười phương Tăng, ngày hội đủ chư Tăng khắp nơi, người nào giới hạnh cũng thanh tịnh, trí đức đầy đủ vô biên và cũng là ngày chư Phật mười phương hoan hỷ, ông nên sắm sanh lễ vật cúng dường, nhờ sức chú nguyện của chúng Tăng thì mẹ ông mới thoát khỏi cảnh địa ngục. Mục Kiền Liên làm theo lời dạy của Phật. Quả nhiên sau đó mẹ của Ngài thoát khỏi vòng ngạ quỷ sanh về thiên giới. Như vậy, về phương diện tôn giáo, bát cơm này đã làm duyên khởi cho Lễ Vu Lan Bồn hằng năm của tín đồ Phật giáo. Về phương diện đạo đức, đây là việc làm báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của chúng ta đối với ông bà cha mẹ hiện còn hoặc đã khuất. Thiết nghĩ tri ân và báo ân là việc làm không riêng gì của các tín đồ có đạo, nhưng làm như thế nào để thể hiện được lòng hiếu kính và đem lại lợi lạc cho cả kẻ còn và người mất là điều chúng ta phải cần cân phân cho tường tận.

Qua bốn bát thức ăn vừa nêu trên, đằng sau đó đều dung chứa những giá trị tinh thần khác nhau là do người thọ nhận khác nhau. Vì vậy người thọ nhận cần phải sửa mình, thúc liễm thân tâm, trau dồi đức hạnh và phải sống hết mình cho đồng loại, thì việc thọ nhận đó mới thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời.

Однако первые несколько страниц выдачи с результатами поиска, посвящены скандалу шестилетней давности, Периодическая таблица успеха SEO, Последние работы &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Смотреть все работы О студии New Media — это интернет-агентство полного цикла


Các bài viết khác

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Nhân Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2018, quý đạo hữu, Phật tử đã y pháp cúng dường tứ sự cho Tăng chúng chùa Phước Long, nhằm cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ siêu sanh tịnh độ, hiện tại được tăng trưởng phước lạc...

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Như chương trình đã cập nhật, sáng ngày 17 / 8 / 2018 (nhằm 7/7 Mậu Tuất), đạo tràng chùa Phước Long trang nghiêm khai mạc “Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu” dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni cùng khoảng hai trăm đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự pháp hội...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3867095