Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Kim cang cảm đề

Tác giả : Thích Đồng Trí

minh họa, ảnh Tác giả

Tâm như vượn khỉ lăng xăng mãi

Lôi kéo chúng sanh nẻo lỗi lầm

Làm sao Tâm được an trụ lại?

Cách nào hàng phục những vọng tâm?

 

Phật dạy Bồ tát hạnh lợi sanh

Hết thảy trứng, thai, thấp, hóa sinh

Ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả

Không chấp, độ sanh nhập Niết Bàn.

 

Bố thí ban cho với Tâm Từ

Rỗng rang vắng lặng tợ thái hư

Không chấp sáu trần, ban cho khắp

Thí Ba La Mật với Tâm Như.

 

Cách nào giao cảm được Như Lai?

Tướng tốt vẻ đẹp thật không hai

Âm vọng hùng hồn như Sư Tử

Không thể nương theo Tướng bên ngoài.

 

Các pháp hữu vi tựa hơi sương

Cũng như giấc mộng suốt đêm trường

Ví như tia chớp, bong bóng nước

Thoạt có rồi không, giả, vô thường.

 

Không từ đâu đến, chẳng đi đâu

Ra khỏi tướng nằm, đứng, đi, ngồi

Thấy tướng không tướng là nhận biết

Chân Không Diệu Hữu, thấy Như Lai.

 

Từ khi Thành Đạo đến Niết Bàn

Đức Phật chiếu soi Ánh Đạo Vàng

Chúng sanh có duyên đều hóa độ

Thoát vòng khổ lụy, đến bình an.

 

Nhưng nếu bảo rằng : Đức Như Lai

Độ sanh, thuyết pháp – kiến chấp sai

Bởi có Pháp chi mà thuyết giảng?

Phật với chúng sanh thể không hai.

 

Pháp tợ ngón tay chỉ mặt trăng

Ví như chiếc bè để qua sông

Đến bờ còn vác bè chi nữa?

Ôm giữ khư khư luống uổng công!

 

Như Lai tu Hạnh Nhẫn Nhục không?

Pháp Nhẫn, Như Lai dạy rằng không

Mặc Vua Ca Lợi cho cắt xẻ

Thân nát như tương, chẳng xao lòng.

 

Như Lai chẳng chứng Quả Giác chi

Tứ quả Thanh Văn chẳng có gì

Nếu bảo viên thành hay chứng đắc

Đều là vọng tưởng với mê si.

 

Phật độ nào cần phải trang nghiêm?

Tác ý công phu chỉ thêm phiền

Nhạn chẳng cố tình in bóng vết

Nước lưu ảnh Nhạn thật ngẫu nhiên.

 

Mắt trông thấy sắc chẳng ghét ham

Nghe tiếng rồi thôi, sạch lỗi lầm

Dính chấp sáu trần tâm vọng động

Không trụ nơi nào nên sanh tâm.

 

Của báu trân châu với bạc vàng

Mang đi ban rải khắp thế gian

Làm sao sánh được người trì tụng

Giảng giải Kim Cang – dẫu bốn hàng.

 

Phước duyên vô lượng gặp được Kinh

Trùng trùng nghĩa lý thật cao minh

Con nguyện tỏ thông chơn thật nghĩa

Hiển khai Bát Nhã sẵn nơi mình.

 

Từ đây thành Đạo với độ sanh

Sự nghiệp lớn lao chẳng bận lòng

Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ.

Làm người một kiếp cũng như không.”


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5418056