Trang chính » Phật Quốc Online »

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật

Tác giả : Phan Kiên

Khóa tu tại đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm, ảnh GTV

Đề bài: Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 có câu: “Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” Bạn hãy phân tích ý nghĩa và mối tương quan giữa ba môn học vô lậu theo câu kinh trên.

Bài làm:

Đã 2558 năm kể từ ngày đức Phật nhập diệt. Bánh xe pháp vẫn hằng luân chuyển mang theo cội nguồn giáo lý của Giới – Định – Tuệ. Trong bốn câu của ngài A Nan hỏi Phật trước lúc ngài nhập Niết bàn, trong câu hỏi thứ hai nói rằng: “Khi Phật ở tại thế, Phật là thầy của chúng con, khi Phật nhập Niết-bàn rồi chúng con tôn ai là thầy?”. Phật trả lời ngài A Nan rằng: “Lấy giới luật làm thầy”.

Khi được học bản kinh Lăng Nghiêm, trong quyển sáu có nhắc tới: “Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” Câu kinh như là một chỉ dạy ngắn ngọn vậy thôi! mà cả kiếp đời này, có khi mất hàng vạn kiếp tu tập, thực hành, tích lũy công đức thiện hạnh nhiều như hư không; tái sinh vô số lần như cát sông Hằng để có được thân người; tiến tu theo con đường Giới – Định – Tuệ; nương theo chân lý giải thoát giải ngộ chúng ta cũng chưa hẳn làm xong.

May thay chúng con sinh được làm người, căn lành đầy đủ, được gặp Phật pháp; phúc duyên lành thay được sự hướng dẫn của thầy và trợ giúp của bạn đồng tu. Con xin được viết lên những ý điểm về mối tương quan giữa ba môn vô lậu học qua câu kinh trên.

Giới không phải là thứ bưng bít, ngăn cản sự phát triển của con người, càng không phải là sự gò bó kìm hãm, đóng khung để tâm bi quan yếm thế với sự khắc khổ như trong suy tưởng phân biệt của chúng sinh thường nghĩ. Giới giúp ta không tạo thêm nhân mới, là phần chân gốc – màn bảo vệ, để cho những nguyên liệu nghiệp không còn cơ hội tái sinh trong ngày vị lai.

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật. Nên trong Thiền Tông Chỉ Nam dạy rằng: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Tâm lặng mà biết đó chính là tâm Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài”.

Tất cả chúng sinh đều có một nền tảng giống nhau là “Phật tánh”. Vì thế! Đi tìm Phật chẳng phải tìm cầu Phật đâu xa, mà quay về với “người thầy bên trong”, hộ trì các căn bên ngoài, cũng chính là thu nhiếp tâm ý là hành trì giới luật.

Sống trong cõi Ta-bà, nơi mà bao lớp chúng sinh do vọng tưởng điên đảo chi phối nên không nhận rõ được các hiện tượng sảy ra nơi nhân và quả. Nghiệp mà ta thường nói tới chính là kết quả của cuộc phân tranh thầm lặng của từng hành động lẫn ý niệm sinh khởi, dưới sự quyết định “nhân quả”.

Trong giấc mộng, lẫn sinh hoạt thường nhật chúng ta bị “nghiệp” chi phối. Ngay nơi căn trần trong ý niệm phát sanh, chỉ có thu nhiếp tâm ý, sống trong sự “tỉnh giác” để thoát khỏi vòng nghiệp chi phối. Để làm được điều trên ta phải “giữ giới”, hành trì những pháp môn của đức Phật chỉ dạy, tạo nhân lành. Khi cái gốc của giới luật đã dày chắc, như người thầy bên trong dang rộng vòng tay che chở; như vỏ bọc không cho những nguyên liệu của nghiệp phát tán. “Khoảng hở” lúc “giữ giới” giữa ngăn che các chướng nghiệp là lúc ‘định’ sinh ra. Cứ dần dần như vậy, quá trình giữ giới là cái “nhân”, lâu ngày “quả” trổ ra là “định”; một khối “lực” vững chắc được tạo nên. “Giới” ví như mặt trời chưa ló rạng, “Định” là lúc mặt trời nhô lên cho tới lúc tỏa ánh sáng “Huệ”.

Một trong nỗi lo lắng, kinh hãi của đời người chính là khi đối mặt với cái chết, chúng ta chấp nhận mọi thứ trên thế gian, nhưng lại khó lòng đối diện với tử thần. Trong khi đó, chắc chắn một điều rằng ta sẽ chết. Phải làm sao đây? Khi tới một ngày, con và mọi chúng sanh đang thỏa mãn trong ngũ dục có thể buông xả được thân mạng, đoạn được ngã chấp. Bất thình lình tử thần gõ cửa, hay những ác nghiệp ập tới cùng tai ương hỏa hoạn, nạn đói, dịch bệnh, cảnh chết đường, chết chợ… Ta dường như bất khả kháng, chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Cơn vô thường cuốn đi mọi thứ nếu ta không có sự chuẩn bị và thực hành Phật pháp. Việc giữ giới, tu thiền định chính là những chuẩn bị, những kinh nghiệm giúp ta đối mặt với vô thường. Chỉ có sức mạnh của “Giới – Định – Huệ” khiến ta an nhiên với sanh tử.

Tu “Định” chính là khơi dậy nguồn sinh lực vốn sẵn có trong mỗi bản thể con người,  giúp ta vững tâm ý, thổi bay đi chấp ngã, vọng tưởng đang trùng trùng khởi. Việc hành trì “giới luật” và pháp môn tu “trí tuệ” giúp tạo dựng nền tảng cho “tâm ý”; là bức tường “kiên định” ngăn chặn những ô nhiễm ngủ ngầm không phát sanh trong đời hiện tại và vị lai; giúp ta an trú trong tỉnh thức, tạo những nhân phước thiện.

Khi thực tập pháp tu “Giới – Định” đã trở thành “con đường” cho bánh xe pháp luân chuyển thì màn “vô minh” tan hoại nhường chỗ cho tâm tỏa sáng như “tuệ nhật”. Nhờ có trí tuệ sinh ra mà lưới nghiệp không còn chi phối, các chủng tử bất thiện được phơi bày. Từ đây con thấy được rằng, tiên quyết là phải “Giới thanh tịnh” để cho Định sinh khởi, tạo điều kiện cho Tuệ phát lộ. Nếu không sẽ rơi vào con đường tà ma ngoại đạo. Vì ở thế gian, con thường nhầm lẫn giữa tuệ phân biệt với tuệ giải thoát. Điều con lại thấy được: Tuệ phân biệt thường khiến cho tâm con tăng trưởng bản ngã, thường say đắm trong các ngôn từ của những bậc Thánh nhân mà quên đi mình đang sống trong ngã chấp, tưởng phân biệt.

Bên cửa tử, sau khi tấm thân tứ đại này tan dã, dưới chi phối của ngũ dục, con chẳng biết kiếp sau sẽ tái sinh về đâu. Chỉ mong nương nhờ, thực hành giáo lý đức Phật để thoát khỏi cảnh chịu khổ đầu thai. Nguyện cho con và tất cả chúng sanh quy Phật Pháp Tăng đến ngày giác ngộ.


Các bài viết khác

Lễ phụng tống kim quan cố Hòa thượng Thích Viên Tánh trà tỳ tại đài Hỏa táng Nha Trang

Lễ phụng tống kim quan cố Hòa thượng Thích Viên Tánh trà tỳ tại đài Hỏa táng Nha Trang

Tp. Nha Trang - Sáng nay, ngày 16/9/2018 (7/8/Mậu Tuất), tại chùa Tây Thiên (104/5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang ) Ban tổ chức Tang lễ cùng môn nhân tứ chúng thiết lễ Tưởng niệm và Phụng tống Kim quan cố HT. Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên đến đài hỏa táng TP Nha Trang để làm lễ trà tỳ...

Lễ cung thỉnh Giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh lễ Phật, yết Tổ và lễ tri niệm của đồ chúng và tông môn Tổ đình Thập Tháp

Lễ cung thỉnh Giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh lễ Phật, yết Tổ và lễ tri niệm của đồ chúng và tông môn Tổ đình Thập Tháp

Nha Trang - Vào lúc 16 giờ 00 ngày 15/09/2018 (nhằm ngày 6/8/Mậu Tuất) tại Chùa Tây Thiên tọa lạc số 104/5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ban Tổ chức lễ tang, cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh lễ Phật, yết Tổ...

Điếu văn của đệ tử Nhựt Chấn kính dâng giác linh Bổn sư Hòa thượng thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh

Điếu văn của đệ tử Nhựt Chấn kính dâng giác linh Bổn sư Hòa thượng thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh

Trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, cho phép con thay mặt Môn đồ pháp quyến, từ Mỹ quốc xa xôi, hồ quỳ hiệp chưởng, hướng về quê hương Việt Nam, thành phố Nha Trang, Chùa Tây Thiên, xin dâng lên giác linh Cố Hòa thượng Bổn sư đôi dòng tưởng niệm...

Chùm ảnh các phái đoàn phúng viếng giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang – phần 02

Chùm ảnh các phái đoàn phúng viếng giác linh cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang – phần 02

Khói trầm hương quyện tỏa
Thầy lên cõi liên hoa.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Nguyên Thiều Pháp Phái, Thập Tháp Tổ Đình, Tây Thiên Đường Thượng húy thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh tân viên tịch...

Ban tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang

Ban tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Cố Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Viên tịch: 09 giờ ngày 12/9/2018 (3/8 Mậu Tuất)

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Từng tiếng chuông ngân lên trong màn đêm tĩnh mịch, vang dài trên khắp núi đồi, như gọi mời vạn loài thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chú Tâm An cũng miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, hai con mắt còn nhắm cứng, khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

1668746