Trang chính » Phật Quốc Online »

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật

Tác giả : Phan Kiên

Khóa tu tại đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm, ảnh GTV

Đề bài: Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 có câu: “Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” Bạn hãy phân tích ý nghĩa và mối tương quan giữa ba môn học vô lậu theo câu kinh trên.

Bài làm:

Đã 2558 năm kể từ ngày đức Phật nhập diệt. Bánh xe pháp vẫn hằng luân chuyển mang theo cội nguồn giáo lý của Giới – Định – Tuệ. Trong bốn câu của ngài A Nan hỏi Phật trước lúc ngài nhập Niết bàn, trong câu hỏi thứ hai nói rằng: “Khi Phật ở tại thế, Phật là thầy của chúng con, khi Phật nhập Niết-bàn rồi chúng con tôn ai là thầy?”. Phật trả lời ngài A Nan rằng: “Lấy giới luật làm thầy”.

Khi được học bản kinh Lăng Nghiêm, trong quyển sáu có nhắc tới: “Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” Câu kinh như là một chỉ dạy ngắn ngọn vậy thôi! mà cả kiếp đời này, có khi mất hàng vạn kiếp tu tập, thực hành, tích lũy công đức thiện hạnh nhiều như hư không; tái sinh vô số lần như cát sông Hằng để có được thân người; tiến tu theo con đường Giới – Định – Tuệ; nương theo chân lý giải thoát giải ngộ chúng ta cũng chưa hẳn làm xong.

May thay chúng con sinh được làm người, căn lành đầy đủ, được gặp Phật pháp; phúc duyên lành thay được sự hướng dẫn của thầy và trợ giúp của bạn đồng tu. Con xin được viết lên những ý điểm về mối tương quan giữa ba môn vô lậu học qua câu kinh trên.

Giới không phải là thứ bưng bít, ngăn cản sự phát triển của con người, càng không phải là sự gò bó kìm hãm, đóng khung để tâm bi quan yếm thế với sự khắc khổ như trong suy tưởng phân biệt của chúng sinh thường nghĩ. Giới giúp ta không tạo thêm nhân mới, là phần chân gốc – màn bảo vệ, để cho những nguyên liệu nghiệp không còn cơ hội tái sinh trong ngày vị lai.

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật. Nên trong Thiền Tông Chỉ Nam dạy rằng: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Tâm lặng mà biết đó chính là tâm Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài”.

Tất cả chúng sinh đều có một nền tảng giống nhau là “Phật tánh”. Vì thế! Đi tìm Phật chẳng phải tìm cầu Phật đâu xa, mà quay về với “người thầy bên trong”, hộ trì các căn bên ngoài, cũng chính là thu nhiếp tâm ý là hành trì giới luật.

Sống trong cõi Ta-bà, nơi mà bao lớp chúng sinh do vọng tưởng điên đảo chi phối nên không nhận rõ được các hiện tượng sảy ra nơi nhân và quả. Nghiệp mà ta thường nói tới chính là kết quả của cuộc phân tranh thầm lặng của từng hành động lẫn ý niệm sinh khởi, dưới sự quyết định “nhân quả”.

Trong giấc mộng, lẫn sinh hoạt thường nhật chúng ta bị “nghiệp” chi phối. Ngay nơi căn trần trong ý niệm phát sanh, chỉ có thu nhiếp tâm ý, sống trong sự “tỉnh giác” để thoát khỏi vòng nghiệp chi phối. Để làm được điều trên ta phải “giữ giới”, hành trì những pháp môn của đức Phật chỉ dạy, tạo nhân lành. Khi cái gốc của giới luật đã dày chắc, như người thầy bên trong dang rộng vòng tay che chở; như vỏ bọc không cho những nguyên liệu của nghiệp phát tán. “Khoảng hở” lúc “giữ giới” giữa ngăn che các chướng nghiệp là lúc ‘định’ sinh ra. Cứ dần dần như vậy, quá trình giữ giới là cái “nhân”, lâu ngày “quả” trổ ra là “định”; một khối “lực” vững chắc được tạo nên. “Giới” ví như mặt trời chưa ló rạng, “Định” là lúc mặt trời nhô lên cho tới lúc tỏa ánh sáng “Huệ”.

Một trong nỗi lo lắng, kinh hãi của đời người chính là khi đối mặt với cái chết, chúng ta chấp nhận mọi thứ trên thế gian, nhưng lại khó lòng đối diện với tử thần. Trong khi đó, chắc chắn một điều rằng ta sẽ chết. Phải làm sao đây? Khi tới một ngày, con và mọi chúng sanh đang thỏa mãn trong ngũ dục có thể buông xả được thân mạng, đoạn được ngã chấp. Bất thình lình tử thần gõ cửa, hay những ác nghiệp ập tới cùng tai ương hỏa hoạn, nạn đói, dịch bệnh, cảnh chết đường, chết chợ… Ta dường như bất khả kháng, chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Cơn vô thường cuốn đi mọi thứ nếu ta không có sự chuẩn bị và thực hành Phật pháp. Việc giữ giới, tu thiền định chính là những chuẩn bị, những kinh nghiệm giúp ta đối mặt với vô thường. Chỉ có sức mạnh của “Giới – Định – Huệ” khiến ta an nhiên với sanh tử.

Tu “Định” chính là khơi dậy nguồn sinh lực vốn sẵn có trong mỗi bản thể con người,  giúp ta vững tâm ý, thổi bay đi chấp ngã, vọng tưởng đang trùng trùng khởi. Việc hành trì “giới luật” và pháp môn tu “trí tuệ” giúp tạo dựng nền tảng cho “tâm ý”; là bức tường “kiên định” ngăn chặn những ô nhiễm ngủ ngầm không phát sanh trong đời hiện tại và vị lai; giúp ta an trú trong tỉnh thức, tạo những nhân phước thiện.

Khi thực tập pháp tu “Giới – Định” đã trở thành “con đường” cho bánh xe pháp luân chuyển thì màn “vô minh” tan hoại nhường chỗ cho tâm tỏa sáng như “tuệ nhật”. Nhờ có trí tuệ sinh ra mà lưới nghiệp không còn chi phối, các chủng tử bất thiện được phơi bày. Từ đây con thấy được rằng, tiên quyết là phải “Giới thanh tịnh” để cho Định sinh khởi, tạo điều kiện cho Tuệ phát lộ. Nếu không sẽ rơi vào con đường tà ma ngoại đạo. Vì ở thế gian, con thường nhầm lẫn giữa tuệ phân biệt với tuệ giải thoát. Điều con lại thấy được: Tuệ phân biệt thường khiến cho tâm con tăng trưởng bản ngã, thường say đắm trong các ngôn từ của những bậc Thánh nhân mà quên đi mình đang sống trong ngã chấp, tưởng phân biệt.

Bên cửa tử, sau khi tấm thân tứ đại này tan dã, dưới chi phối của ngũ dục, con chẳng biết kiếp sau sẽ tái sinh về đâu. Chỉ mong nương nhờ, thực hành giáo lý đức Phật để thoát khỏi cảnh chịu khổ đầu thai. Nguyện cho con và tất cả chúng sanh quy Phật Pháp Tăng đến ngày giác ngộ.


Các bài viết khác

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, Tổ sư đã đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập chùa Di Đà Thập Tháp truyền bá Phật pháp tại vùng này. Sau đó Tổ ra Phú Xuân lập chùa Vĩnh Ân và xây dựng tháp Phổ Đồng, tức là Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay, để tuyên dương Phật pháp và tháp Phổ Đồng do ngài xây dựng...

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Bất cứ lúc nào cũng như ở đâu Nhiếp thọ chánh pháp và con người Nhiếp thọ chánh pháp đan xen vào nhau, tạo thành một thực thể sống động bất khả phân, thì ở đó và lúc đó chánh pháp được hưng thạnh và tồn tại đúng chân nghĩa của nó...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Trong Kinh Phổ Môn có dạy, nếu ai lâm nạn mà chí thành xưng danh hiệu cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không cháy, nước không trôi, quỷ không hại, xiềng xích không trói, tối tăm thành sáng suốt, thù oán thành thân cận. Với hạnh đại từ, đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm...

Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ

Suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ

Tuổi trẻ học Phật không có mục đích trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt, để có thể nhìn thẳng vào vào bản chất sự sống. Cho nên, sự học Phật pháp không hề cản trở sự học thế gian pháp; kiến thức Phật học không xung dột với kiến thức thế tục. Duy chỉ có điều khác biệt, là học Phật khởi đi từ thực trạng đau khổ của nhân sinh để nhận thức đâu là hạnh phúc...

Đức Phật dạy về Bố thí

Đức Phật dạy về Bố thí

Do vị ấy bố thí không làm tổn thương mình và người khác, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín muồi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, vị ấy sẽ không bị mất mát tài sản bất cứ lý do gì, dù là do lửa cháy, lụt lội, bị vua tịch thu, trộm cướp hay do những người thừa kế bị ghét bỏ chiếm đoạt...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3532683