Trang chính » Bài viết nổi bật »

Pháp an cư điều hòa hơi thở

Tác giả : Diệu Hạnh - Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Tảo chiểu, ảnh NL

Đề bàiQua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, Thinh văn trong kinh Lăng nghiêm đã học, bạn tâm đắc vị nào nhất, tại sao?

Bài làm:

Trong quyển 5 – kinh Thủ Lăng Nghiêm có hai mươi lăm vị Thánh đệ tử Thanh văn lẫn Bồ tát lần lượt trình bày về thành quả viên thông, cái nguyên nhân chứng đắc của mình để ngài A Nan chọn cái nào là viên thông nhất làm nhân địa tu hành. Sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại đều là những phương tiện để đạt đến chứng đắc viên thông và viên thành Thánh quả của quý ngài.

Châu Lợi Bàn Đặc Ca là một trường hợp rất đặc biệt, ngài không có khiếu đa văn không có khả năng trì tụng, không có khả năng học tập và nhớ. Khi mới được gặp đức Phật, ngài nghe pháp liền quyết định xuất gia.

Đức Phật thương ngài ngu muội dạy cho pháp an cư điều hòa hơi thở ra, vào. Pháp môn này rất dễ thực hành, bất cứ người nào có học hay không có học cũng đều thực hành được.

Hàng ngày ngài thực hành pháp môn này như sau: đầu tiên là ngồi an trú trong chánh niệm đếm hơi thở (sổ tức) hơi thở hít vào thở ra tính một, hít vào thở ra tính hai… hít vào thở ra tính đến mười, sau đó tính ngược lại 10, 9, 8…, 1 đếm ngược đếm xuôi như vậy. Nhờ an trú trong hơi thở, định lực của ngài ngày càng sinh ra dồi dào (định đó chính là chỉ trong thiền).

Ngài quán sát hơi thở đến chỗ rốt ráo, từng chi tiết của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na.

Trong nội tâm của ngài có một sự thẩm sát sâu sắc một vấn đề đó là hơi thở. Tướng sinh, trụ, dị, diệt tức là quán sát hơi thở đến chỗ rốt ráo, thấu đáo biết rất rõ không còn nhầm lẫn nữa. Từng chi tiết của sự vận hành, tướng trạng của hơi thở qua bốn trạng thái sinh trụ dị diệt ở trong từng sát na.

Quán sát sâu, ngài còn thấy trong mỗi niệm trải qua 90 sát na, trong mỗi sát na như vậy có 900 lần sinh diệt.

Quán sát hơi thở thô trược hít vào thở ra, ngài nhận diện thấy bốn tướng sinh trụ dị diệt ở trong từng hơi thở và đi sâu hơn nữa là quán sát trong một niệm tưởng có 90 sát na và trong mỗi sát na có 900 lần sinh diệt ngài đều nhìn thấy rõ ràng.

Ngoài việc hàng ngày thực hiện an trú sống trong hơi thở ra vào, ngài còn thực hiện quét rác trong chùa. Ngài nghe lời đức Phật dạy, làm theo một cách tuyệt đối và lĩnh hội chân lý “tẩy bụi trừ dơ”, vừa quét vừa quán tất cả tham sân si phiền muộn trong lòng mình như là rác cần quét dọn tẩy trừ nó đi đó gọi là pháp quán tẩy bụi trừ dơ.

Với định lực đó tâm ngài bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho đến hết sạch các lậu hoặc, chứng quả A la hán. Trước pháp tòa của Phật, ngài được ấn chứng là bậc vô học. Đây là pháp môn sơ đẳng nhất nhưng vẫn đi đến được thánh quả như các pháp môn khác.

Chúng ta biết rõ lợi ích của pháp môn này rồi thì cần phải thực hành mới có thể gặt hái được vị cam lộ. Nhiều đời nhiều khiếp chúng ta đã tạo nghiệp, nghiệp chất đầy như núi tu di nên chúng ta phải kiên trì công phu hàng ngày bằng cách: Mỗi buổi tối và sáng trước khi ngủ 15 phút và sau khi thức dậy 15 phút hãy ngồi lại trong trạng thái quân bình nhất, bỏ ngồi 15 phút điều hòa hơi thở ta nhìn hơi thở, tự ví mình như một anh chàng gác cổng xem hơi thở đi ra đi vào một cách nhẹ nhàng thư thái để điều phục tâm.

Hít vào ta biết ta hít vào

Thở ra ta biết ta thở ra.

Chúng ta biết rõ hơi thở của chúng ta: Hơi thở bắt đầu đi vào là sinh, khi nó tiếp tục đi vào phổi của mình gọi là trụ, khi nó đi đến gần tới huyệt đan điền gọi là dị và khi đến đan điền là điểm cuối cùng ta gọi là diệt. Tương tự thở ra có cái sinh của thở ra, cái trụ của thở ra, cái dị của thở ra, và hơi thở đi ra gọi là diệt. Chu trình của một hơi thở đều đi theo quy trình sinh, trụ, dị, diệt.

Đó là công phu hàng ngày, tối thiểu chúng ta cần thực hành là phương tiện để ta phá trừ nghiệp chướng, trừ các thói hư tật xấu của mình một cách rõ ràng.

Ngoài việc an trú trong hơi thở, chúng ta có thể tập thêm phương pháp thiền quán khác nữa, tất cả đều sẽ phát sinh trí tuệ vô lậu; đây là loại trí tuệ không thể bị hủy hoại, nó tồn tại vĩnh viễn tới ngày chúng ta thành tránh giác.

Người tu chúng ta chỉ cần trở lại để nhận diện sâu sắc hơi thở của mình, không cần đi tìm chân lý, đạo lý siêu việt hay sự thành tựu bất khả tư nghì nào đó. Chúng ta chỉ nên khởi tâm tu tập, không khởi vọng cầu chứng quả, thành tựu; bởi càng vọng cầu thì càng thất bại, vì vọng cầu sẽ sinh ra tham đắm, chấp trước.

Người muốn thành tựu được đạo giác ngộ, trước hết phải trau dồi lòng từ bi, đó là nền tảng hạnh phúc trong cuộc sống này. Nếu trong tâm chúng ta có nhiều giận hờn thì chắc chắn có nhiều não phiền và đau khổ, sự giận hờn như là ngọn lửa thiêu đốt hạnh phúc của chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chướng duyên, có rất nhiều nghịch cảnh, cảnh duyên bên ngoài luôn thay đổi theo quy luật của nó, vũ trụ này mọi thứ đều dịch chuyển theo nguyên lý thành, trụ, hoại, không, còn tất cả chúng sinh thì đi theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Sự biến hoại và vận hành các pháp liên tục không ngừng thì làm sao nó đi theo ý của mình được? Do đó mình thường sinh ra cảm thọ buồn giận và có ý muốn chinh phục ngoại cảnh, nhưng càng phát triển ý niệm chinh phục, chúng ta càng phát triển sự chấp trước, giận hờn, do đó làm cho tâm của mình càng nặng nề và đau khổ thêm. Vậy ta cần nuôi dưỡng hạt giống đại từ bi trong lòng mình, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đáng thương, bất cứ trường hợp nào cũng đáng trân trọng thì ta sẽ không thấy có gì đáng phải bực bội và chán nản.

Khi tình thương ngày càng phát triển sẽ làm cho tâm mình mát mẻ. Tâm thanh lương thì ai cũng muốn gần mình, và tình thương là yếu tố chiêu cảm hoàn cảnh thuận lợi cho chúng ta. “Tâm bình thế giới bình” tâm mình tràn đầy tình thương thì sẽ chiêu cảm nhiều yếu tố hạnh phúc đến với chúng ta.

Люди старшего поколения тоже освоили эту область и по достоинству оценили ее преимущества topodin, Тематический околоссылочный текст обеспечен


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424940