Trang chính » Bài viết quan tâm »

Pháp môn “viên thông nhĩ thức” của Bồ tát Phổ Hiền

Tác giả : Diệu Vi - Nguyễn Thị Thu Huyền

Tiểu đồng tử, ảnh TH

Đề bài: Qua pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, Thinh văn trong kinh Lăng Nghiêm đã học, bạn tâm đắc vị nào nhất, tại sao?

Bài làm

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính bạch Thầy!

Qua các pháp môn tu chứng của các vị Bồ tát, Thinh văn trong kinh Lăng Nghiêm mà thầy đã giảng cho chúng con, pháp tu chứng của mỗi vị con đều tâm đắc và kính ngưỡng. Phàm phu sát đất như con nhìn thấy sự tu tập của quý ngài mà lòng vô cùng hổ thẹn. Con xin mạn phép thưa thầy pháp môn tu chứng “viên thông nhĩ thức” của ngài Phổ Hiền Bồ tát là pháp môn mà con tâm đắc nhất. Vì từ bao đời bao kiếp con thường nghe theo thanh trần, sắc tướng, chạy theo vọng duyên, nay tư duy, quán chiếu theo pháp môn của ngài Phổ Hiền Bồ tát, tu tập theo hạnh tinh tấn và mười đại nguyện của ngài sẽ giúp con nghe bằng tánh nghe của tâm để có được an lạc và tâm con cũng dần lắng dịu, trong sáng hơn, dần trở về với tánh nghe thường hằng, sống với chân tâm, Phật tánh vốn có trong con.

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ tát Phổ Hiền thưa đức Phật rằng: “Con dùng tâm để nghe và phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh” và “đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân là tâm thể phát minh tính nghe, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất”. Sử dụng tánh nghe của tâm chính là nghe bằng tâm tánh của chính mình, phát sáng cái nghe của tâm, tự tại trong phân biệt, tận khắp pháp giới rỗng rang như hư không mà bao dung tất cả, không đâu mà tâm chẳng nghe đến. Nhĩ thức do nghe mà có, nương theo nhĩ thức tu tập để chuyển thức thành trí dẫn đến sự an định trong tâm hồn, rồi xả ly tất cả để bước lên bờ giác ngộ, giải thoát. Bắt đầu từ việc lắng nghe sự cảm thọ trong thân, để thấy rằng cái nhận biết đó không bao giờ đau ốm, cần tu tập để thường sống với cái nhận biết đó chứ không duyên theo cái ngã chấp của bệnh. Lắng nghe niệm niệm sinh diệt trong nội tâm để ngăn ác làm lành, khiến cho nội tâm dần dần tịnh hóa, giảm thiểu sai lầm, rời bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến…để cho phiền não không còn chỗ bám víu, bản ngã không có chỗ bám víu, hạt giống xấu ác sẽ bị khô khéo, rơi rụng, đồng thời khơi nguồn, tưới tẩm cho hạt giống lành, mầm bồ đề tăng trưởng, vun bồi đất tâm từ bi, nhu nhuyến. Hằng ngày trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi con tập suy tư, quán chiếu để xoay tâm mình trở về với chánh đạo và tránh xa tà kiến.

Từ lắng nghe nội tâm của chính mình, thiết lập cho mình một nền triết học nội tâm, an định và rỗng rang, con mở rộng tâm ra để lắng nghe tất cả vạn vật, chúng sinh tận hư không, khắp pháp giới bằng tâm từ bi, bằng lòng tri ân tất cả. Con hiểu rằng mình là một thành phần không thể thiếu của vũ trụ, đồng một bản thể, nếu tâm con nhiều cấu uế sẽ làm cho thế giới, vũ trụ trở nên hoen ố, nếu tâm con thanh tịnh khiến cho thế giới thanh tịnh hơn. Một niệm tham, sân, si trong con nổi lên cũng sẽ khiến cho từ các chúng sinh vô tình như cỏ, cây, hoa, lá đến cái bàn, cái ghế, cái bút, quyển vở cũng bị tổn thương… gây não hại cho các chúng sinh hữu tình như gia đình, bạn bè và xã hội. Dùng tâm để lắng nghe tâm thức của chúng sinh, để hiểu và cảm thông, chia sẻ, trải rộng lòng từ bi đến muôn loài. Con thường quán tâm mình trở thành rỗng rang để hòa nhập vào vũ trụ bao la, không trụ vào bất kỳ đối tượng nào để không còn vui, buồn, hờn giận, thương ghét…tâm hồn hòa tan vào hư không vô tận để buông xả tất cả. Hiểu được tính vô tướng của vạn pháp, tất cả các pháp đều do duyên sanh nên không có chủ thể hay tự tánh,cho nên không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại bền chắc. Biết được vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn nên con được an vui tự tại. Con tri ân tất cả đã vun bồi lên thân con để con được làm người được nghe Phật pháp, được gặp minh sư chỉ dẫn trên con đường tu học. Lần lần tu tập để chỉ còn lại cái nghe từ chân tâm, thấu rõ vạn pháp là vô thường sinh sinh diệt diệt. Viên thông nhĩ thức là một loại tam muội tự tại, chẳng còn một mảy tơ tạo tác là do đã chứng Pháp thân, nên đầy khắp pháp giới, nơi nào vừa khởi nguyện là nơi đó có ngay hạnh nguyện Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền theo nhĩ thức mà phát minh tuệ giác nên được tự tại trong phân biệt. Việc đó quả là ngoài sức tưởng tượng của con hiện nay, con chỉ dám nương theo mười đại nguyện của ngài mà tinh tấn tu tập để nhặt mót từng chút công đức làm nhân tu tập cho đời sau.

Pháp môn tu chứng “nhĩ thức viên thông” của ngài Phổ Hiền Bồ tát vô cùng thâm sâu huyền diệu, đưa hành giả đến trí tuệ tận cùng và sau cùng có được giải thoát giác ngộ viên mãn. Trí của con cạn cợt, mới hiểu được pháp môn của ngài một chút như trên đây, mặc dù rất tâm đắc với pháp môn này nhưng con mới hiểu một chút và chập chững thực hành. Con kính mong thầy hướng dẫn cho con chi tiết và cụ thể từng bước để con lấy đó làm bản đồ tu tập, giúp thiết lập được một nền triết học nội tâm trong tâm con.

ч Студия Topodin, Почему же происходит именно таким образом? Клиент создал хороший качественный сайт и вполне закономерно хочет, чтобы его ресурс находился в ТОПе и получал трафик уже сейчас, а не спустя 6 месяцев


Các bài viết khác

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày mùng 03 / 8 / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên thành kính cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm và quý Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ Tiểu tường cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên...

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo...

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3385674