Trang chính » Bài viết quan tâm »

Pháp môn Viên Thông Ý Căn của Tôn giả Tu Bồ Đề

Tác giả : Phật tử Quang Hồng

Đạo tràng tọa thiền, ảnh HT

Trong quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm thứ năm, đức Phật chỉ ra các gút nơi sáu căn là những điều cản trở cho sự chứng đắc của những người tu đạo, khi các gút này được mở ra cũng là lúc chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Hai mươi lăm pháp môn viên thông chính là cách mà các vị Bồ tát, Thanh Văn đã dùng để thấy rõ bản lai căn tánh của từng sự vật, hiện tượng. Hai mươi lăm pháp môn viên thông bao gồm: viên thông sáu trần, viên thông năm căn, viên thông sáu thức và viên thông bảy đại. Trong sáu căn thì năm căn đầu tiên nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin chứ chưa đưa ra sự phân biệt rõ ràng. Sau khi năm căn đầu tiên tiếp nhận thông tin, chuyển đến ý căn, ý căn sẽ phân biệt các loại thông tin, đưa ra nhận thức và cảm thọ vui, buồn, thương ghét… Do đó, trong sáu căn viên thông, con tâm đắc nhất với sự viên thông ý căn của Tôn giả Tu Bồ Đề.

Tôn giả Tu Bồ Đề là một trong các vị đại đệ tử của đức Phật, là người chứng ngộ được tánh không đệ nhất của các pháp. Ngài là người hiểu rõ tính chân không của vũ trụ, hiểu rõ thật tướng, vô tướng của tất cả các pháp. Các pháp vốn là không, do nhân duyên sinh và cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên là lời giải thích rõ ràng nhất cho lý “không”. “Không” chẳng phải là phủ định hết thảy mà “không” là kết quả của buông bỏ, không câu chấp. 

Tôn giả Tu Bồ Đề dùng trí tuệ giải thoát mọi ràng buộc của vật chất để biết rằng mình đã thọ sinh nhiều đời nhiều kiếp, nhiều như số cát sông Hằng; lúc còn trong thai mẹ đã hiểu rõ được tính không tịch, trừ sạch vọng tưởng ở ý căn mà chứng nhập viên thông. 

Ý căn là tính hiểu biết, phân biệt tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch khi đó tất cả đều rỗng lặng. Ở trong sự rỗng lặng đó, Tôn giả Tu Bồ Đề thể nhập vào ‘bảo minh không hải’ của Như Lai, được tri kiến đồng như Phật. 

Đối với chúng sinh bất cứ khi nào năm căn tiếp xúc với trần cảnh, ý căn liền hoạt động không ngừng, liên tục phân biệt làm cho ý căn mỏi mệt sinh ra vọng tưởng. Chúng sinh tiếp tục sống với vọng tưởng đó mà quên đi bản lai chân thật của mình, đó chính là “một niệm bất giác vô minh hiện ra”. Và nó cũng chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên cõi Ta-bà này.

Học theo Tôn giả Tu Bồ Đề, con quán sát nhận thấy suy nghĩ của con không ngừng giống như con khỉ chuyền cành. Bản thân trước đây cứ bất giác chạy theo những suy nghĩ của mình làm cho thân tâm mỏi mệt. Khi con quán sát tất cả mọi việc đều do nhân duyên, những việc trái ý mình nhiều hơn rất nhiều so với những việc thuận ý mình. Bản thân khó có thể thay đổi hoàn cảnh mà chỉ có thể thay đổi nhận thức của mình với đối việc đó. Điều này làm những suy nghĩ trong tâm dừng lại đôi chút, cảm xúc của bản thân không còn bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh bên ngoài, việc thuận ý hay trái ý đều giống nhau. Nhờ đó con dễ dàng bỏ qua những việc không vừa ý, tập trung vào những việc bản thân hiện đang làm, nhờ đó có được sự an lạc mà trước đây con chưa từng có.

Con nhớ một câu nói “Tâm bình thế giới bình”, mọi sự khổ đau hay an lạc đều do tâm ta biến hiện, khi tâm tĩnh lặng, rỗng không, mọi việc sẽ yên bình. Khi học đạo con biết rằng, những việc xảy ra với mình cũng chính do nhân quá khứ nào đó mà mình đã gieo trồng, bây giờ đủ nhân duyên nên xuất hiện, nó cũng không tồn tại mãi mãi, lúc hết duyên nó sẽ biến mất. Tu tập ý căn cũng chính là từ những việc hàng ngày, việc gì qua rồi không nên nuối tiếc, việc gì chưa đến không nên vọng cầu, gặp cảnh không khởi tâm phân biệt thuận hay nghịch. Vạn pháp đều không, không có đau khổ cũng chẳng có hạnh phúc, tâm có thể an tĩnh trước mọi việc, ý căn sẽ được viên thông.

Học Phật cũng chính là “phản văn văn tự tánh”, quay lại bản tâm của mình để hiểu rõ bản thân mình không phải cầu mong một thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ. Cũng như vậy, tu đạo cũng chính là tu thân, tu tâm của chính mình. Tôn giả Tu Bồ Đề chính là hình ảnh mà con kính ngưỡng và học tập theo, dần dần giúp bản thân an lạc trong thực tại hiện tiền, bớt dần vọng tưởng, đưa bản tâm sinh diệt dần trở về bản tâm thanh tịnh sáng suốt. 

Если сделать все ПРАВИЛЬНО, такую страницу (она будет в данном случае точкой входа ) регулярно будут посещать пользователи из поисковых систем, которые вбивают запрос &#8220,свадебный букет из пионов&#8221, в поисковую форму, Студия Topodin, Free Studio 6


Các bài viết khác

Thông báo: Khoá tu mùng 07 hàng tháng tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu mùng 07 hàng tháng tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, Kính gửi quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa. Ngày mùng 7 tháng 2 năm Kỷ Hợi (nhằm 12/3/2019), Khoá tu một ngày hàng tháng tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Bổn tự kính mời đại chúng tham dự...

Chùm ảnh Tết cổ truyền – xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh Tết cổ truyền – xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Bình Định - Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi (2019), đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt, chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định đã diễn ra nhiều chương trình như:  Vui xuân, khóa tu dành cho học sinh - sinh viên, và lễ thế phát xuất gia, rút thăm trúng lộc may mắn đầu năm, v.v... 

Lễ đón giao thừa và thời pháp thoại đầu năm 2019 – xuân Kỷ Hợi tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ đón giao thừa và thời pháp thoại đầu năm 2019 – xuân Kỷ Hợi tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Đúng 0h00 chuyển canh sáng mùng 01 Tết Nguyên Đán, tứ chúng đã vân tập tại đại hùng bảo điện, hương trầm tỏa ngát, thầy trụ trì Thích Nhựt Lâm đã khai chung và ban chung cổ cử 3 hồi chuông trống bát nhã thỉnh Phật thượng đường. Tứ chúng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trang nghiêm cử hành Lễ trừ tịch – Đón giao thừa mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi...

Thư tri ân và chùm ảnh lễ trao 100 suất học bổng cho học sinh tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Thư tri ân và chùm ảnh lễ trao 100 suất học bổng cho học sinh tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Bình Định - Chiều ngày 13 / 02 / 2019 (nhằm ngày mùng  9 / Giêng / Kỷ Hợi), Quỹ học bổng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cho 4 trường...

Khóa lễ niệm ân Tổ sư Khai sơn năm 2019 và thọ trì 108 biến chú Đại bi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khóa lễ niệm ân Tổ sư Khai sơn năm 2019 và thọ trì 108 biến chú Đại bi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Vào lúc 15h00 ngày 25 / 02 / 2019 (nhằm ngày 21 / Giêng / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo tứ chúng chùa Phước Long trang nghiêm cử hành nghi thức thọ trì 108 biến thần chú Đại Bi và Lễ niệm ân Tổ sư khai sơn, tứ chúng dâng phẩm vật cúng dường lên Giác linh đức Tăng cang Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ - khai sơn chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

2627194