Trang chính » Bài viết quan tâm »

Pháp môn Viên Thông Ý Căn của Tôn giả Tu Bồ Đề

Tác giả : Phật tử Quang Hồng

Đạo tràng tọa thiền, ảnh HT

Trong quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm thứ năm, đức Phật chỉ ra các gút nơi sáu căn là những điều cản trở cho sự chứng đắc của những người tu đạo, khi các gút này được mở ra cũng là lúc chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Hai mươi lăm pháp môn viên thông chính là cách mà các vị Bồ tát, Thanh Văn đã dùng để thấy rõ bản lai căn tánh của từng sự vật, hiện tượng. Hai mươi lăm pháp môn viên thông bao gồm: viên thông sáu trần, viên thông năm căn, viên thông sáu thức và viên thông bảy đại. Trong sáu căn thì năm căn đầu tiên nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin chứ chưa đưa ra sự phân biệt rõ ràng. Sau khi năm căn đầu tiên tiếp nhận thông tin, chuyển đến ý căn, ý căn sẽ phân biệt các loại thông tin, đưa ra nhận thức và cảm thọ vui, buồn, thương ghét… Do đó, trong sáu căn viên thông, con tâm đắc nhất với sự viên thông ý căn của Tôn giả Tu Bồ Đề.

Tôn giả Tu Bồ Đề là một trong các vị đại đệ tử của đức Phật, là người chứng ngộ được tánh không đệ nhất của các pháp. Ngài là người hiểu rõ tính chân không của vũ trụ, hiểu rõ thật tướng, vô tướng của tất cả các pháp. Các pháp vốn là không, do nhân duyên sinh và cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên là lời giải thích rõ ràng nhất cho lý “không”. “Không” chẳng phải là phủ định hết thảy mà “không” là kết quả của buông bỏ, không câu chấp. 

Tôn giả Tu Bồ Đề dùng trí tuệ giải thoát mọi ràng buộc của vật chất để biết rằng mình đã thọ sinh nhiều đời nhiều kiếp, nhiều như số cát sông Hằng; lúc còn trong thai mẹ đã hiểu rõ được tính không tịch, trừ sạch vọng tưởng ở ý căn mà chứng nhập viên thông. 

Ý căn là tính hiểu biết, phân biệt tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch khi đó tất cả đều rỗng lặng. Ở trong sự rỗng lặng đó, Tôn giả Tu Bồ Đề thể nhập vào ‘bảo minh không hải’ của Như Lai, được tri kiến đồng như Phật. 

Đối với chúng sinh bất cứ khi nào năm căn tiếp xúc với trần cảnh, ý căn liền hoạt động không ngừng, liên tục phân biệt làm cho ý căn mỏi mệt sinh ra vọng tưởng. Chúng sinh tiếp tục sống với vọng tưởng đó mà quên đi bản lai chân thật của mình, đó chính là “một niệm bất giác vô minh hiện ra”. Và nó cũng chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên cõi Ta-bà này.

Học theo Tôn giả Tu Bồ Đề, con quán sát nhận thấy suy nghĩ của con không ngừng giống như con khỉ chuyền cành. Bản thân trước đây cứ bất giác chạy theo những suy nghĩ của mình làm cho thân tâm mỏi mệt. Khi con quán sát tất cả mọi việc đều do nhân duyên, những việc trái ý mình nhiều hơn rất nhiều so với những việc thuận ý mình. Bản thân khó có thể thay đổi hoàn cảnh mà chỉ có thể thay đổi nhận thức của mình với đối việc đó. Điều này làm những suy nghĩ trong tâm dừng lại đôi chút, cảm xúc của bản thân không còn bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh bên ngoài, việc thuận ý hay trái ý đều giống nhau. Nhờ đó con dễ dàng bỏ qua những việc không vừa ý, tập trung vào những việc bản thân hiện đang làm, nhờ đó có được sự an lạc mà trước đây con chưa từng có.

Con nhớ một câu nói “Tâm bình thế giới bình”, mọi sự khổ đau hay an lạc đều do tâm ta biến hiện, khi tâm tĩnh lặng, rỗng không, mọi việc sẽ yên bình. Khi học đạo con biết rằng, những việc xảy ra với mình cũng chính do nhân quá khứ nào đó mà mình đã gieo trồng, bây giờ đủ nhân duyên nên xuất hiện, nó cũng không tồn tại mãi mãi, lúc hết duyên nó sẽ biến mất. Tu tập ý căn cũng chính là từ những việc hàng ngày, việc gì qua rồi không nên nuối tiếc, việc gì chưa đến không nên vọng cầu, gặp cảnh không khởi tâm phân biệt thuận hay nghịch. Vạn pháp đều không, không có đau khổ cũng chẳng có hạnh phúc, tâm có thể an tĩnh trước mọi việc, ý căn sẽ được viên thông.

Học Phật cũng chính là “phản văn văn tự tánh”, quay lại bản tâm của mình để hiểu rõ bản thân mình không phải cầu mong một thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ. Cũng như vậy, tu đạo cũng chính là tu thân, tu tâm của chính mình. Tôn giả Tu Bồ Đề chính là hình ảnh mà con kính ngưỡng và học tập theo, dần dần giúp bản thân an lạc trong thực tại hiện tiền, bớt dần vọng tưởng, đưa bản tâm sinh diệt dần trở về bản tâm thanh tịnh sáng suốt. 

Если сделать все ПРАВИЛЬНО, такую страницу (она будет в данном случае точкой входа ) регулярно будут посещать пользователи из поисковых систем, которые вбивают запрос &#8220,свадебный букет из пионов&#8221, в поисковую форму, Студия Topodin, Free Studio 6


Các bài viết khác

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày mùng 03 / 8 / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên thành kính cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm và quý Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ Tiểu tường cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên...

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo...

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2019 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang - Ngày Phật Đà hoan hỷ, sáng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (15/8/2019) Bổn tự, Bổn đạo thiết lễ Vu lan Báo hiếu - cúng dường Tự tứ tại chùa Tây Thiên, Tp Nha Trang, nguyện đem công đức này nguyện cầu cửu huyền thất tổ lịch đại tôn thân quá vãng sớm siêu sanh lạc quốc, thân quyến còn tại thế Bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện như ý...

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Sáng ngày 07 / 07 / 2019 (nhằm 07 / 7 Kỷ Hợi), đạo tràng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2019, Phật lịch 2563 dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự tham dự đông đảo của đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự...

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2019 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu 2019 cùng nhau tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3385656