Trang chính » Bài viết quan tâm »

Pháp môn Viên Thông Ý Căn của Tôn giả Tu Bồ Đề

Tác giả : Phật tử Quang Hồng

Đạo tràng tọa thiền, ảnh HT

Trong quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm thứ năm, đức Phật chỉ ra các gút nơi sáu căn là những điều cản trở cho sự chứng đắc của những người tu đạo, khi các gút này được mở ra cũng là lúc chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Hai mươi lăm pháp môn viên thông chính là cách mà các vị Bồ tát, Thanh Văn đã dùng để thấy rõ bản lai căn tánh của từng sự vật, hiện tượng. Hai mươi lăm pháp môn viên thông bao gồm: viên thông sáu trần, viên thông năm căn, viên thông sáu thức và viên thông bảy đại. Trong sáu căn thì năm căn đầu tiên nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin chứ chưa đưa ra sự phân biệt rõ ràng. Sau khi năm căn đầu tiên tiếp nhận thông tin, chuyển đến ý căn, ý căn sẽ phân biệt các loại thông tin, đưa ra nhận thức và cảm thọ vui, buồn, thương ghét… Do đó, trong sáu căn viên thông, con tâm đắc nhất với sự viên thông ý căn của Tôn giả Tu Bồ Đề.

Tôn giả Tu Bồ Đề là một trong các vị đại đệ tử của đức Phật, là người chứng ngộ được tánh không đệ nhất của các pháp. Ngài là người hiểu rõ tính chân không của vũ trụ, hiểu rõ thật tướng, vô tướng của tất cả các pháp. Các pháp vốn là không, do nhân duyên sinh và cũng do nhân duyên diệt. Nhân duyên là lời giải thích rõ ràng nhất cho lý “không”. “Không” chẳng phải là phủ định hết thảy mà “không” là kết quả của buông bỏ, không câu chấp. 

Tôn giả Tu Bồ Đề dùng trí tuệ giải thoát mọi ràng buộc của vật chất để biết rằng mình đã thọ sinh nhiều đời nhiều kiếp, nhiều như số cát sông Hằng; lúc còn trong thai mẹ đã hiểu rõ được tính không tịch, trừ sạch vọng tưởng ở ý căn mà chứng nhập viên thông. 

Ý căn là tính hiểu biết, phân biệt tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch khi đó tất cả đều rỗng lặng. Ở trong sự rỗng lặng đó, Tôn giả Tu Bồ Đề thể nhập vào ‘bảo minh không hải’ của Như Lai, được tri kiến đồng như Phật. 

Đối với chúng sinh bất cứ khi nào năm căn tiếp xúc với trần cảnh, ý căn liền hoạt động không ngừng, liên tục phân biệt làm cho ý căn mỏi mệt sinh ra vọng tưởng. Chúng sinh tiếp tục sống với vọng tưởng đó mà quên đi bản lai chân thật của mình, đó chính là “một niệm bất giác vô minh hiện ra”. Và nó cũng chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên cõi Ta-bà này.

Học theo Tôn giả Tu Bồ Đề, con quán sát nhận thấy suy nghĩ của con không ngừng giống như con khỉ chuyền cành. Bản thân trước đây cứ bất giác chạy theo những suy nghĩ của mình làm cho thân tâm mỏi mệt. Khi con quán sát tất cả mọi việc đều do nhân duyên, những việc trái ý mình nhiều hơn rất nhiều so với những việc thuận ý mình. Bản thân khó có thể thay đổi hoàn cảnh mà chỉ có thể thay đổi nhận thức của mình với đối việc đó. Điều này làm những suy nghĩ trong tâm dừng lại đôi chút, cảm xúc của bản thân không còn bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh bên ngoài, việc thuận ý hay trái ý đều giống nhau. Nhờ đó con dễ dàng bỏ qua những việc không vừa ý, tập trung vào những việc bản thân hiện đang làm, nhờ đó có được sự an lạc mà trước đây con chưa từng có.

Con nhớ một câu nói “Tâm bình thế giới bình”, mọi sự khổ đau hay an lạc đều do tâm ta biến hiện, khi tâm tĩnh lặng, rỗng không, mọi việc sẽ yên bình. Khi học đạo con biết rằng, những việc xảy ra với mình cũng chính do nhân quá khứ nào đó mà mình đã gieo trồng, bây giờ đủ nhân duyên nên xuất hiện, nó cũng không tồn tại mãi mãi, lúc hết duyên nó sẽ biến mất. Tu tập ý căn cũng chính là từ những việc hàng ngày, việc gì qua rồi không nên nuối tiếc, việc gì chưa đến không nên vọng cầu, gặp cảnh không khởi tâm phân biệt thuận hay nghịch. Vạn pháp đều không, không có đau khổ cũng chẳng có hạnh phúc, tâm có thể an tĩnh trước mọi việc, ý căn sẽ được viên thông.

Học Phật cũng chính là “phản văn văn tự tánh”, quay lại bản tâm của mình để hiểu rõ bản thân mình không phải cầu mong một thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ. Cũng như vậy, tu đạo cũng chính là tu thân, tu tâm của chính mình. Tôn giả Tu Bồ Đề chính là hình ảnh mà con kính ngưỡng và học tập theo, dần dần giúp bản thân an lạc trong thực tại hiện tiền, bớt dần vọng tưởng, đưa bản tâm sinh diệt dần trở về bản tâm thanh tịnh sáng suốt. 

Если сделать все ПРАВИЛЬНО, такую страницу (она будет в данном случае точкой входа ) регулярно будут посещать пользователи из поисковых систем, которые вбивают запрос &#8220,свадебный букет из пионов&#8221, в поисковую форму, Студия Topodin, Free Studio 6


Các bài viết khác

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang thông báo: Kính mời đại chúng tham dự khoá Huân tu Tịnh Độ 01 ngày

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang thông báo: Kính mời đại chúng tham dự khoá Huân tu Tịnh Độ 01 ngày

Tăng chúng Bổn tự Tây Thiên trang nghiêm mở khoá Huân tu Tịnh độ 01 ngày định kỳ hàng tháng.

Thời gian: Ngày 08/12/2018 (nhằm ngày mùng 02/11/Mậu Tuất).

Địa điểm: Chùa Tây Thiên, số 104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhặt bóng suy tư – truyện số 73 và 74: Dừng cuộc chơi sinh tử

Nhặt bóng suy tư – truyện số 73 và 74: Dừng cuộc chơi sinh tử

Hắn học rất giỏi, đi thi học sinh giỏi của một tỉnh có thứ hạng hẳn hoi.

Trụ trì xuống tóc cho hắn vì mến sức học, một phần vì gia cảnh.

Sau hơn hai mươi năm học hành, tu tập trường đời lẫn trường đạo, kể cả đi du học. Cứ tưởng...

Đạo đức và hạnh phúc

Đạo đức và hạnh phúc

Mọi người hẳn sẽ nhất trí với lời phát biểu rằng đạo đức là giá trị cao quý nhất đối với cuộc sống con người trong mọi thời đại, đặc biệt là thế giới ngày nay. Từ điển Graw Hill Book định nghĩa: Đạo đức là môn học đánh giá các hành vi thiện ác của con người biểu hiện qua thân, lời, ý và được thực hiện bởi ý chí...

Bản tin khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bản tin khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bình Định – Sáng ngày 13 / 11 / 2018 (nhằm ngày mùng 7 / 11 / Mậu Tuất) Chư Tăng chùa Phước Long tổ chức khóa Huân tu Tịnh độ một ngày. Trong cơn khát ngưỡng tu học của đạo hữu, Phật tử gần xa, hàng tháng vân tập về Bổn tự cùng nhau thể nghiệm tính giác từ nội tâm...

Thời pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt tại chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu

Thời pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt tại chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu

Úc châu - Sáng ngày 11 / 11 / 2018, trong chuyến Phật sự tại Úc châu, được sự hoan hỷ của Thượng toạ trụ trì chùa Quang Minh, và sự thỉnh cầu của cộng đồng Phật tử tại Melbourne, Úc châu; thầy Nhựt Lâm, thầy Quảng Kim và Sư cô Tánh Hòa đã đăng lâm đạo tràng chia sẻ thời pháp thoại về đề tài “Đạo Phật cho người xa xứ”...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Từng tiếng chuông ngân lên trong màn đêm tĩnh mịch, vang dài trên khắp núi đồi, như gọi mời vạn loài thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chú Tâm An cũng miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, hai con mắt còn nhắm cứng, khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

1866437