Trang chính » Hình ảnh »


PHẬT SỬ CA

Tác giả : Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Lời thưa

Kính thưa chư vị thính giả,

Qua nhiều thiên kỷ, cuộc đời đức Phật Thích Ca đã khơi nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn khao khát hướng về đời sống hạnh phúc vĩnh hằng. Dòng tuệ giác sinh động của Thế Tôn ban tặng cho đời thật cao quý vô cùng. Chúng con kính lạy tri ân hết kiếp luân hồi cũng chưa thấy đủ.

Ngưỡng vọngThế Tôn bao nhiêu, chúng con thấy mình hạnh phúc bấy nhiêu. Từng bước trải nghiệm thánh giáo, chúng con thấy tâm hồn mát mẻ như được tắm mát giữa suối nguồn hạnh phúc vô biên. Pháp lạc siêu việt chẳng thể diễn tả hết lời nên tạm mượn vài ca từ để thể hiện một khối hân hoan. Phật Sử Ca cũng vì thế mà ra đời và nhân ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, chúng tôi mạo muội ra mắt quý thính giả.

Nội dung Phật Sử Ca là 10 thi kệ tán thán 10 bước ngoặt lịch sử, từ sơ phát tâm bồ đề cho đến viên thành đạo quả của đức Phật Thích Ca.

Như phôi thai sinh vội, phải hoàn thành cho kịp lúc, nên hẳn nhiên không thể hoàn chỉnh, kính mong chư vị tha thứ và rộng lòng bổ khuyết.

California, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

Cẩn chí

Thích Huyền Châu

 

GIỚI THIỆU BÀI 01: VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

Kính thưa liệt quý vị,

Ngược dòng lịch sử vô lượng kiếp về trước, thái tử Thiện Huệ khước từ vương vị đã dọn sẵn, du phương học đạo giải thoát.

Trong một lần thiền định, tâm nhãn bừng sáng, thái tử thấy chúng sanh trong địa ngục A Tỳ bị lửa dữ thiêu đốtkhổ đau tột cùng.

Cảm thương chúng sanh vì mê muội gây ra ác nghiệp phải chịu quả báo đọa đày nên thái tử phát tâm bồ đề mong chứng thành Phật quảđể cứu độ muôn loài.

Gặp thời Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, thái tử thành tâm dâng cúng 7 đóa sen, trải thân tóc làm đường cho đức Phật đi qua chỗ đất dơ bẩn.Thấy hạnh tu xả thân vì đạo như thế nênđức Phật Nhiên Đăng thọ ký: “Xưa ta cũng vậy, nay ngươi cũng vậy, tương lai ngươi sẽ thành Phật lấy hiệu Thích Ca Mâu Ni”.

Noi gương theo đức Phật, hành giả dấn thân vào lộ trình giác ngộ giống như một chiến sỹ đơn thân độc mã,khoác chiến bào tinh tấn, dùng thanh gươm trí tuệ, diệt sạch quân não phiền. Thành công của hành giả chính là tự chiến thắng mình, vì chỉ có tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất trong cuộc đời.

GIỚI THIỆU BÀI 02: GIÁNG THẦN

Tiền thân đức Phật Thích Ca là Bồ tát Hộ Minh thiền định 4000 năm trên cung trời Đẩu Suất làm vang động thiên chúng nhiều tầng trời.

Một hôm, thiên chúng thấy hào quang của ngài yếu dần, hoa trên đầu héo úa, da dính bụi, thân hôi hám và ngồi không yên. Ấy chính là năm tướng suy hao.

Năm tướng suy hao hiện ra tức mạng sống sắp kết thúc. Thiên chúng khóc than thảm thương, vì sắp mất đi một biểu tượng đạo đức khả kính.Chư thiên các tầng trời vận thần thông đến cung trời Đẩu Suất từ biệt Bồ tát.

Giữa bối cảnh ấy, Bồ tát thuyết pháp an ủi họ, rồi phóng quang chấn động mười phương, phát nguyện thành bậc chánh giác ở thế giới Ta bà. Sau đó, Bồ tát hiện tướng voi trắng sáu ngà giáng thần vào hông bên phải của hoàng hậu Ma Gia.

Bấy giờ, thần lực Bồ tát chiêu cảm khiến nước năm sông lớn dâng lên và chảy ngược. Hiện tượng cát tường này báo hiệu thái tử sẽ làm thuyền từ cứu vớt, không phân biệt oán thân.

Các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sinh một vị thánh tử, bậc chí tôn trong thiên hạ, có năng lực đưa chúng sanh ngược dòng sinh tử lên bờ giác ngộ an vui.

GIỚI THIỆU BÀI 03: BẢY BƯỚC XƯNG TÔN

Ngày hôm ấy, người ta cảm thấy vạn vật hân hoan đến lạ thường. Đường về quê mẹ, ngang qua Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia thấy hoa vô ưu nở rộ đẹp vô cùng,nên đưa tay hái một đóa, liền khi ấy thái tử ra đời. Ngườiđi trên 7 đóa sen, tay chỉ trời tay chỉ đất, và nói: “trên trời dưới đất chỉ có chơn ngã là tối tôn”.

Phải chăng bảy đóa sen dâng cúng đức Phật Nhiên Đăng trong tiền kiếp, giờ đây trở thành diệu quả nâng gót son thái tử.

Tin vui vang động khắp nơi. A Tư Đà là nhà tiên tri đệ nhất đương thời, tuổi ngoài bách niên, thường sống ẩn dật trên Hy Mã Lạp Sơn chợt thấyvũ trụ có nhiều chuyển biến kỳ diệu, lại nghe chư thiên ca thán thái tử có 32 tướng của bậc đại nhân nên muốn đến chiêm bái. Sau khi xem xong, tiên nhân buồn rầu rơi lê vì lòng tiếc nuối cho mạng số của mình không thể sống thêm đến ngày nghe được đạo giải thoát của bậc chánh giác.

Sự kiện đản sanh vô tiền khoáng hậu này như ngọn hải đăng soi sáng mãi ngàn sau.

GIỚI THIỆU BÀI 04: VỀ ĐI THÔI

Ngày tháng qua mau, sanh tử như giấc mộng dài. Chỉ khi nào tỉnh giấc, đời người mới hết đau khổ.

Có lẽ tâm trạng thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra điều bất ổn giữa hoàng cung nhung lụa nên quyết định ra bốn cửa thành để xem xét.

Dù cảnh trí tươi mát đã được vua cha ra lệnh dàn dựng chu đáo hòng che mắt thái tử. Nhưng sự thật về kiếp người phải đi qua bốn cảnhsanh già bệnh chết đau khổ hãi hùng không qua được tuệ nhãn của thái tử.

Giữa lúc đó hình ảnh một vị tu sĩ thoáng hiện với bước chân ung dung tự tại đi ngang qua trước mắt người.

GIỚI THIỆU BÀI 05: KHOÁCÁO CA SA

Sau khi dạo chơi bốn cửa thành, thái tử Tất Đạ Đa ý thức rõ đời sống hưởng thụ ái dục nơi vương cung giống như loài thiêu thân tự hủy đời mình, vì thế lòng xuất gia càng trở nên mãnh liệt hơn.

Hôm ấy, ngày trăng tròn tháng 2, giữa đêm thái tử gọi hầu cận Xa Nặc thắng yên cương tuấn mã vượt thành xuất gia.

Bên dòng A Nô Ma, thái tử dừng vó câu quyết định từ bỏ vương bào khoác áo ca sa.

Từ đó, mở ra một cuộc đời mới. Giữahành trình vô tận, vị khất sỹ đi như chưa từng đến, lòng nhẹ nhàng bao la.

Ai đó đã vẽ nên hình ảnh tuyệt đẹp này bằng 4 câu thơ:

Một bát cơm ngàn nhà

Thân rong chơi dặm xa

Mắt xanh nhìn cuộc thế

Mây trắng hỏi đường qua.

GIỚI THIỆU BÀI 06: KHỔ HẠNH TUYẾT SƠN

Người ta có quan điểm sống khổ hạnh, đày đọa thân xác này đến một mức nào đó thì tiểu ngã sẽ hòa nhập vào đại ngã, tức thành tựu cảnh giới giải thoát khổ đau. Thái tử Tất Đạt Đa cũng bị ảnh hưởng với quan điểm này.

Sau 6 năm khổ hạnh đến kiệt sức, người nhận ra rằng: “không có một tinh thần minh mẫn trong một thân xác gầy yếu”. Đứng giữa hai bờ sanh tử, người thọ dụng bát cháo sữa của nàng Su-ja-ta trong sáng.

Nhóm bạn đồng tu Kiều Trần Như nghĩ rằng thái tử đã nhụt chí nên quyết định từ bỏ người. Ôi sông núi hữu tình, đôi khi thầy bạn lại là người vô tình.

Giữa hồng trần ai người tri kỷ?

Hãy cùng ta vào cõi tịch không.

Thái tử đến dòng Ni Liên, tẩy sạch hình hài đã nhiều năm sống như cát bui. Trong tim người hồi sinh định lực phi thường. Người biết mình đã sắp chứng đạo.

GIỚI THIỆU BÀI 07: HÀNG PHỤC VỌNG TÂM

Thuở niên thiếu thái tử có lần tĩnh tọa dưới gốc cây và vô tình đi vào sơ thiền. Từ ánh sáng tư duy này, người đến dưới cội bồ đề phát đại thệ nguyện: “Nếu không thành chánh giác thì dù thịt nát xương tan ta quyết không rời khỏi chỗ này”.

Dùng tuệ giác quán chiếu, thấy tâm mình do một niệm bất giác vô minh khởi thành sóng nghiệp vọng tưởng cuống phăng vào biển sanh tử. Tuy sống trong sinh diệt nhưng chân tánh nào có diệt sinh, trái lại diệu dụng tịch chiếu thì không thể nghĩ bàn.

Thiên ma Ba tuần lo sợ thái tử thành đạo nên hóa hiện sấm chớp ầm ầm, muôn thú gầm thét. Ba người con gái của ma cũng hiện sự quyến rũ mời gọi thái tử hưởng thụ ái dục.

Nhưng người vẫn ngồi bất động hàng phục vọng tâm.

GIỚI THIỆU BÀI 08: THÀNH ĐẠO

Sau 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề, thái tử thể nhập tự tánh thanh tinh của các pháp. Lúc sao mai chiếu sáng, thái tử chứng nhập ngũ nhãn lục thông thành bậc chánh giác lấy hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Chân lý đầu tiên mà người phát hiện và nói: Kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có năng lực giác ngộ như nhau. Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành.

Bởi vì chúng sanh lãng quên viên ngọc như ý nên sống kiếp cùn tử lang thang. Hôm nay chấp vào sự tỏ ngộ lại là một sai lầm lớn. Người si mê tự đi tìm đầu của mình, cũng như sóng chưa từng rời biển sao lại tìm kiếm đại dương.

Thể nhập chân lý này, đạo giác ngộ tự nhiên viên thành.

GIỚI THIỆU BÀI 09: CHUYỂN PHÁP LUÂN

“Này các Tỳ kheo!

Như Lai chứng ngộ Tứ Thánh Đế, dưới ba sự chuyển vận với Mười hai hành tướng; nên mắt trí tuệ, mắt minh triệt, mắt giác ngộ đã được phát sinh; và ở trước tất cả thế gian gồm chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa môn, Bà a-môn… tâm phiền não đã buông hết, đã được giải thoát, đã chứng đắc vô thượng bồ đề.”

Sau khi đức Thế Tôn chuyển vận Pháp luân như vậy, Trưởng lão Kiều Trần Như và tám mươi ngàn chư Thiên, tâm lìa xa trần cấu, đạt được tuệ nhãn thanh tịnh nơi chánh pháp.

GIỚI THIỆU BÀI 10: LỜI DẠY CUỐI

Đức Phật dạy:

– Ta do những pháp Bốn Niệm Xứ, Bốn Ý Đoạn, Bốn Thần Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Chi, và Tám Chánh Đạo mà tự chứng ngộ thành bậc Chánh Giác.

Sau khi ta vào niết bàn, các người hãy lấy giới luật làm thầy, hãy nương tựa chính mình, nương tựa pháp, đừng nương tựa nơi nào khác. Hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, đừng thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tinh tấn lên để giải thoát.

– Các ngươi hãy dừng cơn bi lụy, chớ ôm lòng sầu muộn, hãy luôn nhớ rằng: Ân ái là vô thường, có xum họp ắt có chia ly, nhất là thân này không phải của ta, mạng sống không tồn tại mãi mãi. Chỉ khi nào chấm dứt tâm niệm sanh diệt mới là thật sự an vui.

Quý độc giả có thể nghe nhạc theo đường link dưới:

http://phapam.bodephatquoc.com/lich-su-duc-phat-ca-loi-thich-huyen-chau-nhac-phuong-nguyen.html

 


Các bài viết khác

Bước đi an toàn

Bước đi an toàn

Chất liệu của thiền, chính là đời sống tỉnh táo. Sống và đi trong sự tỉnh táo, bạn sẽ không bị té ngã, và sự thương tích không bao giờ đến với bạn. Sống và đi trong sự tỉnh táo, thì dù bạn không hề nghĩ đến đức Phật, nhưng ngài vẫn luôn luôn có mặt trong đời sống của bạn. Vậy, bạn hãy đi từng bước thật tỉnh táo...

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Nhân dịp đón Tết Canh Tý –  Mừng Xuân Di Lặc 2020, chùa Phước Long ở tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui Xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc để mượn lý hiển dụng gồm: Đón giao thừa, lễ trừ tịch, lễ Phật đầu năm, pháp thoại Canh Tý, lễ hội ẩm thực, tái hiện xóm cổ Tây Sơn...

Chùm ảnh lễ chung thất cố Sa di Quang Nhiếp tự Hiền Niệm tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh lễ chung thất cố Sa di Quang Nhiếp tự Hiền Niệm tại chùa Phước Long, Bình Định

Bình Định – Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 26 / 11 / Kỷ Hợi), Bổn tự, Bổn đạo và thân quyến đã thiết lễ trai đàn cầu siêu bạt độ tuần chung thất cố Sa di pháp danh Quang Nhiếp tự Hiền Niệm. Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức...

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Kỷ niệm ngày lễ Vía Đức Phật A Di Đà; Bổn tự, Bổn đạo chùa Phước Long trang nghiêm tổ chức khoá tu nhất nhật “Quán Vô Lượng Thọ” và nguyện học, thực hành theo 48 đại nguyện của ngài. Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa tham dự khoá tu một ngày...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 11 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định. Chúng con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh, Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tín gần xa về chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoan hỷ về chùa tham dự...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3766880