Trang chính » Chuyên mục » Giáo dục »

Phong trào cải cách Phật giáo của Đại sư Thái Hư (1890-1947) và sự ảnh hưởng của nó

Tác giả : Thích Hạnh Bình

minh họa, ảnh St

Công việc chính của người làm việc nghiên cứu và giáo dục là truy tìm chân lý (sự thật), giới thiệu và truyền trao kinh nghiệm ấy cho thế hệ sau.

Để có một nhận định đúng một ý kiến hay không thể không áp dụng phương pháp ‘ôn cố tri tân’. Cái cũ là cái đã qua, nhưng nó cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quí giá để chúng ta thấy rõ kết quả công việc mà chúng ta đang làm hay sẽ làm. Như vậy, chúng ta muốn tránh những kết quả xấu của việc làm nào đó, chúng ta không thể xem thường bài học lịch sử. Do vậy, môn học “Phong trào cải cách Phật giáo của Đại sư Thái Hư và sự ảnh hưởng của nó” là môn học cần thiết không những chỉ bổ ích cho kiến thức về Phật giáo Trung Quốc mà còn cho chúng ta những kinh nghiệm quí giá để Phật giáo Việt Nam trách khỏi vũng lầy mà Phật giáo Trung Quốc đã trải qua.

Sự hình thành và phát triển của mọi sự vật giống như một thân cây sinh trưởng trong rừng cây, vóc dáng của nó như thế nào đều tùy thuộc vào tự thân và hoàn cảnh chung quanh nó. Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo cũng tùy thuộc vào 2 nhân tố tự thân và ngoại cảnh, nếu tự thân Phật giáo không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết thực từ xã hội, hay hoàn cảnh xã hội đó quá ác liệt chống đối Phật giáo thì Phật giáo khó tồn tại phát triển ở xã hội đó. Như vậy nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách Phật giáo của Đại sư Thái Hư (1890-1947) vào đầu thế kỷ 20 chắc chắn có liên quan đến 2 yếu tố này.

Ngang qua tư liệu còn để lại của Đại sư cho thấy, trọng tâm phong trào cải cách này nhằm vào 3 điểm chính: 1. Cải cách về giáo lý; 2. Cải cách về giáo chế; 3. Cải cách về giáo sản. Từ nội dung và ý nghĩa 3 phương diện cải cách này gợi ý cho chúng ta thấy, phong trào cải cách này tập trung vào tự thân Phật giáo, có nghĩa là cách lý giải và hành xử của Phật giáo vào thời bấy giờ không phù hợp với xã hội, cho nên bản thân Phật giáo muốn tiếp tục tồn tại và phát triển ở xã hội mới cần phải cải cách. Đây là việc làm có trí tuệ, không những không trái với mục đích giác ngộ giải thoát trong đạo Phật mà còn làm sáng tỏ tinh thần ‘tùy duyên bất biến bất biến tùy duyên’ của Phật giáo Đại thừa. Nếu chúng ta đồng tình với sự cải cách của Đại sư Thái Hư, điều đó đồng nghĩa chúng ta chấp nhận cách sinh hoạt của Phật giáo vào thời kỳ bấy giờ là không phù hợp với xã hội hay nói đúng hơn là trái với tinh thần giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Như vậy vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu thảo luận các vấn đề có liên quan đến chủ đề này là:

1. Mục đích tu học của Phật pháp.

2. Nhu cầu thật tế của con người.

3. Hiện tình Phật pháp.

4. Nội dung và ý nghĩa của sự cải cách.

5. Sư ảnh hưởng của nó đối với xã hội Phật giáo.

Đây là những điểm chúng ta cần tìm hiểu về Phật giáo Trung Quốc.

Kế đến, chúng ta nghiên cứu các vấn đề Phật giáo ở Trung Quốc không chỉ để bổ sung kiến thức, mà ngang qua bài học lịch sử ấy chúng ta rút ra kinh nghiệm gì để giúp cho Phật giáo Việt Nam một hướng đi hợp lý, kiện toàn về mặt tổ chức. Nó sẽ là động lực thúc đẩy Phật giáo Việt Nam phát triển, giúp cho đoàn thể tăng già có thêm sức mạnh, làm mô phạm cho xã hội, tín đồ Phật tử sẽ sống trong an vui, chắc chắc quốc gia sẽ ủng hộ. Do vậy trong chương trình học này chúng ta cũng cần tìm hiểu đến cách tổ chức của Phật giáo Việt Nam.

(Bài này giảng dạy cho khoa Phật Giáo Trung Quốc thời gian 45 tiết).


Các bài viết khác

Thông báo: Chương trình “Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát” ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Chương trình “Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát” ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bình Định - Chùa Phước Long nguyện học và tu theo hạnh nguyện “lắng nghe âm thanh huyền diệu từ bản tâm thanh tịnh” của Ngài, Bổn tự trang nghiêm tổ chức khóa lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ tát qua chương trình tu tập “Thọ trì chú Đại Bi và Lạy Ngũ Bách Danh”...

Người học Phật cần phải có chánh kiến

Người học Phật cần phải có chánh kiến

Thì giờ quý báu, quý vị hãy ngừng lại cái tâm bôn ba chạy sang nhà láng giềng để học thiền học đạo, tìm câu tìm chữ, cầu Tổ cầu Bụt, cầu thiện tri thức. Đừng lầm lạc như thế. Này các bạn tu, các vị chỉ có một cha một mẹ, vậy thì còn đi tìm gì nữa? Các vị hãy tự nhìn lại đi...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 7 tháng 9 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 7 tháng 9 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Trong lòng người con Phật thì danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất được kính ngưỡng và quen thuộc với mọi tầng lớp nhân loại, vì ngài mang đến nhân sinh với hạnh nguyện ban vui, cứu khổ. Tứ chúng chùa Phước Long khai khóa tu học theo hạnh nguyện “lắng nghe” của ngài...

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ tiểu tường và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày mùng 03 / 8 / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên thành kính cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm và quý Phật tử vân tập về chùa tham dự lễ Tiểu tường cố Hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh và cắt băng khánh thành cổng Tam quan chùa Tây Thiên...

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3459966