Trang chính » Phật Quốc Online »

Tâm thiện được phát huy căn bản phiền não bị tiêu trừ

Tác giả : Huyền Trang

Chân dung tác giả

                                                 

 

Bài kiểm tra cuối kỳ

Đề bài: Luận đại thừa Bách pháp minh môn chia thế giới thành năm phạm trù tương ứng. Bạn hãy phân tích rõ sự tương ứng này. Nêu ví dụ và rút ra bài học nhận thức cho bản thân .

Học tử: Nguyễn Huyền Trang.

Bài làm:

“Nhứt thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng:

Nhứt giả Tâm pháp,

Nhị giả Tâm sở hữu pháp,

Tam giả Sắc pháp,

Tứ giả Tâm bất tương ưng hành pháp,

Ngũ giả Vô vi pháp”.

Luận Đại thừa bách pháp minh môn chia thế giới thành 5 phạm trù tương ứng. Thế giới quan bao gồm nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhân sinh quan là những quan niệm về cuộc sống của con người (lẽ sống, mục đích, ý nghĩa, giá trị, cách sống xứng đáng). Nó do yếu tố tinh thần của con người hình thành nên. Còn vũ trụ quan bao gồm người và thế giới ngoại cảnh(vật). Như luận Đại thừa Bách pháp minh  môn: nhân sinh quan tương ứng với tâm pháp, tâm sở hữu  pháp và tâm bất tương ưng hành pháp; vũ trụ quan tương ứng với sắc pháp và vô vi pháp.

Trong luận này nói :

“Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát,

Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp

Nhị thập tứ chủng bất tương ưng,

Lục cá Vô vi thành bá pháp”.

Các pháp tuy nhiều, nhưng ước lược chỉ có một trăm pháp, phân làm 5 loại: 1.

Tâm vương có 8; 2. Tâm sở có 5; 3. Sắc pháp có 11; 4. Bất tương ưng hành

có 24; 5. Vô vi pháp có 6. Trong 5 loại, lại chia làm hai: Bốn loại trên thuộc

về Pháp Hữu vi, loại thứ 5 thuộc về pháp Vô vi.

Trong đó, 8 món Tâm vương là tự thể của thức và hơn tất cả (nhứt

thế tối thắng cố). 51 món tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức (dữ

thử tương ưng cố). 11 món sắc pháp là phần hình bóng, do Tâm vương và

Tâm sở hiện ra (nhị sở hiện ảnh cố). 24 món Bất tương ưng hành là do ba

phần: tâm vương, tâm sở và sắc pháp, phân chia ngôi thứ sai khác mà giả lập

(tam, phận vị sai biệt cố). 6 món vô vi là do 4 món hữu vi trên (tâm vương,

tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành) diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật

tánh của thức (tứ, sở hiển thị cố).  Lấy ví dụ như: Trong cuộc sống, khi ta bị mất việc làm ý thức trong tâm vương sanh ra tư trong tâm sở hữu pháp, khiến ta lo âu suy nghĩ từ đó mà sanh ra phiền não. Khi buồn phiền ta không thiết làm gì nữa, thấy vạn cảnh tẻ nhạt, u tối. Nhưng chỉ sau khi có ai đó tác động đến ta giúp ta có việc làm tạm thời. Ngay lập tức, ta thấy phấn chấn và lại sanh ra tâm kinh an tạo động lực. Như thế những cảm xúc buồn vui cứ sanh diệt mà ta không hiểu bản chất nó là vô ngã, không nhận ra được cái chân như vô vi, sống điên đảo với biến cớ sở chấp.

Pháp Vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các pháp hữu vi có sanh diệt biến đổi. Vì thế mà ta hiểu rõ thực tánh của thức mới là cái chân tâm, bất diệt. Do có pháp hữu vi (94 món) mà chúng sinh chấp thân, tâm này thật là mình (ta), như thế là “nhơn ngã”; chấp núi, sông, đất, nước, tất cả sự vật bên ngoài là thật có, như thế là “pháp ngã”. Do chấp thật có (ngã) nên sanh ra tham, sân, si rồi tạo ra các nghiệp, sanh tử luân hồi trong lục đạo. Nói “tất cả pháp” tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là “nhơn không thật”. Loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật không thật có, là “pháp không thật”. Vì “nhơn” không thật có và “pháp” cũng không thật có, nên Phật gọi rằng: “Tất cả Pháp vô ngã”. Đây là tư tưởng chủ đạo được khẳng định trong luận đại thừa Bách pháp minh môn: “tất cả các pháp không thật”

Vì vô minh mà ta câu chấp vào pháp hữu vi, nhận biết và giải thích thế giới quan theo tâm sanh diệt biến đổi vô thường, khiến cho chân tâm bị che lấp. Pháp vô vi giúp ta thấy được nghĩ thực thường hằng, bản chất vốn có của thế giới này là gì? Ví dụ nhìn vào núi Tu Di ta thấy nó có hình tướng hùng vĩ sanh, song theo thời gian thì chính nó cũng biến đổi rồi bị hủy hoại bởi thực chất là nó vô tướng, không có thật.

Hiểu được luận Đại thừa bách pháp minh môn ta sẽ hiểu được cơ chế hoạt động của tâm thức, nhìn rõ chân tâm của bản thân; có được phương pháp tu sửa tâm mình, hình thành nhân cách tốt đẹp; nhận thức được thế giới. Tâm thiện được phát huy, căn bản phiền não bị tiêu trừ, tùy phiền não, bất định những tâm khiến ta không thể an lạc hạnh phúc bị diệt dần, lòng từ bi, trí tuệ được khai sanh. Để làm được điều này mõi cá nhân cần có sự ham hiểu về bản luận này, rút ra cho bản thân phương pháp tu tập riêng. Từ đó, bản thân phải tinh tấn rèn luyện theo năm tháng sẽ thu được kết quả như mong muốn để “tâm bình, thế giới bình”.

, Студия Topodin, Теперь к Вашим услугам предоставляются: монолитные работы сварочные работы утепление фасада кладка камня и многое другое)))) Спешите узнать расценки


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424941