Trang chính » Bài viết nổi bật »

Thi kệ Bách pháp minh môn luận

Tác giả : Phúc Hiển

Bồ tát Thiên Thân

KIỂM TRA CUỐI KỲ
Đề: “Luận Đại thừa Bách pháp minh môn chia thế giới thành năm phạm trù tương ứng. Bạn hãy phân tích rõ sự tương ứng này. Nêu ví dụ minh chứng và rút ra bài học cho bản thân.”

Bài làm:
Một thời có kẻ ngoại nhân
Mới đi hỏi Tổ ngã chân là gì ?
Pháp gồm những thứ chi chi ?
Tổ xem xét mới cơ nghi trả lời.
Tâm sinh mọi thứ trên đời
Gồm thâu các pháp như lời nói sau
***
Tám Vương chiếm giữ hàng đầu
Năm mươi mốt món Sở âu cũng là
Sắc kia mười một sinh ra
Bất Tương ưng ấy số là hai tư
Vô vi sáu món chẳng dư
Tổng đem mà tính bây chừ một trăm.
Pháp chia thế giới thành năm
Hữu vi bốn mảnh Phàm lăm lăm dùng
Vô vi quả Thánh vô cùng
Chẳng Nhân, không Pháp lại trùng không Ta.
***
Nghe xong rộng xét rõ ra
Mắt, Tai, Thân, Mũi, Lưỡi là có năm
Nhập từ căn cảnh phăm phăm
Rồi cho Ý thức lấy nhằm tư duy
Nghĩ rồi nó nhẩy tót đi
Mạt Na nhìn thấy liền trì, với so
Xong rồi cầm giữ bo bo
Của người mà cứ nhầm cho của mình
A Lại Da vốn công bình
Ôm sâu trữ lấy để rình ném ra.
Bao giờ Tôi hết can qua
Tám ông Vương ấy về nhà Vô vi.

***
Sở Tâm sáu vị quyền nghi
Biến hành chỗ đến chỗ đi không cùng
Biệt tâm sở cảnh chẳng trùng
Thiện tâm lợi lạc khứ tùng quần sinh
Não Tùy rộng hẹp vô minh
Kìa tâm Bất định lúc khinh lúc trầm
Bản căn não ác, mê, lầm
Khiến cho Ta mãi ở hầm tái luân.

***
Sắc do Vương, Sở tập huân.
Đản sinh lục với ngũ thuần trần, căn
Thức y sở cứ bị ngăn
Các trần duyên ấy lại lăn trôi vào
Trải qua muôn kiếp ba đào
Ngày Tôi chứng đạo thấy nào sắc đâu.

***
Bất tương ưng có từ lâu
Sao không hòa hiệp để cầu lập chân
Mà tranh ôm lấy ba phần
Mải mê đuổi bóng xa lần chính tu.
Tìm Thầy ở mãi thiên thu
Làm sao Ta được vân du niết bàn
***
Thủy chung nay đã luận tàn
Chín mươi tư pháp thế gian hữu phần
Chỉ còn sáu món vô Nhân
Cũng là vô Pháp tự chân hiển bày
Nguyện theo sáu thứ Vô này
Tu thành chính quả Tôi nay dốc lòng !
Hết rồi sắc sắc không không
Chẳng sinh, bất diệt, hựu đồng bất ly
Hư không ấy thật Vô vi
Trí huệ Vô lậu diệt đi cấu trần
Chân như vốn sẵn trong thân
Hữu vi pháp chẳng có nhân tạo đành
Định tâm phát khởi nhân lành
Thọ kia, Tưởng nọ diệt thành Vô vi
Bỏ điên đảo ấy hết đi
Như như bất động cớ gì y tha ?
Biến không sở chấp làm Ta
Vọng tâm diệt mất hóa ra Viên Thành.

Hà Nội 14/10/2013
Đệ tử Phúc Hiển (Phạm Quang Vinh)

Итак, начнем с азов, с базовых понятий, рассмотрим по порядку все разнообразие движения пользователей сети Интернет на Ваши сайты реклама сайта в яндексе: Продвижение в Google Известно, что для взлета сайта на первые позиции важно использовать приемы как внутренней, так и внешней оптимизации


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5424886