Trang chính » Bài viết quan tâm »

Thiệp thỉnh và thư mời dự đại lễ lạc thành Tổ đường chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả : Ban Điều Hành

Chua Phuoc Long, Binh Dinh, anh Tan Thanh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CHÙA PHƯỚC LONG

33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

ĐT: 0906179677 hoặc 0256 3880503

————————

THIỆP THỈNH – THƯ MỜI

ĐẠI LỄ LẠC THÀNH TỔ ĐƯỜNG CHÙA PHƯỚC LONG

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Chùa Phước Long được Quốc sư Phước Huệ khai sơn vào đầu những năm 1920; mở ra đạo tràng hoằng pháp ở phía tây tỉnh Bình Định, trải qua gần 100 năm với nắng gió thời gian, Phước Long luôn là nơi nương tựa an bình cho tứ chúng tu tập chuyển mê khai ngộ.

Chư Tăng Ni và Phật tử trong vùng cũng như phương xa cảm niệm ân đức Quốc sư Phước Huệ – Tổ sư khai sơn chùa Phước Long và chư vị tôn túc kế nghiệp truyền đăng tục diệm đã vân tập về tu tập ngày một đông. Đứng trước nhu cầu cần thiết về cơ sở sinh hoạt bản tự, chúng con may mắn được sự chứng minh của quý Hòa thượng, chư Tăng Ni và sự khích lệ khuyến tấn từ Pháp huynh Huyền Châu và sự đồng thuận hộ trì của tứ chúng tại Bổn tự, chúng con khởi tâm đại trùng tu ngôi Tổ đường – Trai đường và Tăng phòng. Trải qua một năm xây dựng, công trình trùng tu đã hoàn thiện viên mãn.

Nhân ngày Húy kỵ Tổ sư khai sơn (ngày 22/Giêng âm lịch), Bổn tự chúng con tổ chức Đại lễ Lạc Thành ngôi Tổ đường – Trai đường và Tăng phòng.

Chúng con thành tâm bái thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và trân trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa hoan hỷ về chùa Phước Long, tọa lạc tại số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để chứng minh và tham dự buổi lễ.

Chương trình đại lễ diễn ra như sau:

*Ngày 3 đến ngày 7/3/2018 (nhằm 16 đến 20/Giêng/Mậu Tuất):

Khai mạc Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm

Xem thông tin tại:

http://www.bodephatquoc.com/thu-moi-tham-du-phap-hoi-duoc-su-cau-an-nam-2018-tai-chua-phuoc-long-binh-dinh.html

*Ngày 8/3/2018 (nhằm 21/Giêng/Mậu Tuất):

– 07h30 AM: Trì 21 biến đại bi cầu nguyện mọi việc thành tựu

– 09h00 AM: Phát học bỗng cho học sinh.

– 01h30 PM: Lễ phát 1000 (một ngàn) phần quà từ thiện.

– 06h30 PM: Lễ thắp nến cúng dường Tổ sư khai sơn

*Ngày 9/3/2018 (nhằm 22/Giêng/Mậu Tuất):

– 07h00 AM: Cung nghinh chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm

– 08h00 AM: Lễ khánh thành (có chương trình riêng)

– 09h30 AM: Lễ cúng ngọ Phật và Lễ huý kỵ Tổ sư Phước Huệ

– 11h00 AM: Thọ trai

– 03h00 PM: Chẩn thí thập loại cô hồn

– 05h00 PM: Hoàn mãn

Sự hiện hiện của chư tôn đức và Phật tử là niềm khích lệ lớn lao đối với chúng con trên con đường hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sanh.

Chúng con kính khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni năm mới tràng đầy hỷ lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý Phật tử và thân quyến thân tâm an lạc, sở nguyện như ý.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bình Định, ngày 15 tháng 02 năm 2018, Phật lịch 2561

TM. Ban tổ chức

Trú trì

Thích Nhựt Lâm


Các bài viết khác

Kinh cúng thí cho người mất

Kinh cúng thí cho người mất

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng bố thí này! Thưa Tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết...

Bốn duyên sinh các pháp

Bốn duyên sinh các pháp

Trong đời sống bình thường đây, ta dễ sống với cái nhân là Sở duyên duyên hơn là sống với chính cảnh Sở duyên. Ta hay nhầm lẫn giữa cái thật hiện hữu và một cái hiện hữu đã thông qua lăng kiến của mình. Hay nhầm lẫn giữa một người giảng pháp và một người giảng pháp hay...

Ánh sáng tháng Tư

Ánh sáng tháng Tư

Nhờ trí tuệ mà ta buông tất cả để được an lạc. Trí tuệ chiếu soi tới đâu, bóng tối si mê tan tới đó. Có siêng năng dùng trí tuệ quán chiếu thì phiền não nghiệp chướng mới lui tan. Nếu chúng ta không siêng, tuy học pháp, hiểu Phật, nhưng năng lực công phu không có. Gặp cảnh chạy theo cảnh quên tâm, như vậy hiểu mà không có lợi ích..

Kính thông báo: Khoá tu mùng 07/3/Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Kính thông báo: Khoá tu mùng 07/3/Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bổn tự kính thông báo đến quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa chương trình Khoá tu một ngày mùng 07 tháng 3 năm Kỷ Hợi tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm
Mười hai năm chẵn gặp tri âm
Lúc cần thấy khắp mười phương Phật
Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

2951806