Trang chính » Hình ảnh »


Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả : Ban Điều Hành

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa: Quý vị thức giả, Phật tử, thiện tín gần xa.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo.

May thay, chúng con nương nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự bảo bọc và che chở của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự ủng hộ và tinh tấn tu học của tứ chúng mà mọi Phật sự được thành tựu. Nhân lễ Tiểu tường Hòa thượng Bổn sư. Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên chúng con trang nghiêm tổ chức:

– LỄ TIỂU TƯỜNG BÁO TIẾN ÂN SƯ CỐ HÒA THƯỢNG thượng VIÊN hạ TÁNH VIỆN CHỦ CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG

– LỄ KHÁNH THÀNH CỔNG TAM QUAN CHÙA TÂY THIÊN

Chúng con đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni lân mẫn chấn tích quan lâm chứng minh và tham dự trai lễ.

Bổn tự kính mời quý Phật tử, thức giả, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa Tây Thiên đốt một nén hương tưởng niệm và dùng cơm chay thân mật với Bổn tự.

Địa chỉ: Chùa Tây Thiên, số 104/5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên lớn cho chúng con trên bước đường tu học và phụng sự tha nhân.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Thập Tháp – Nguyên Thiều pháp phái, Tây Thiên Đường Thượng húy thượng Như hạ Kính, tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Nha Trang, ngày 25 / 8 / 2019, Phật lịch 2563

TM. Môn đồ pháp quyến

Tỳ kheo Thích Nhựt Lâm

—————

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG BỔN SƯ ĐẠO HIỆU thượng VIÊN hạ TÁNH

LỄ LẠC THÀNH CỔNG TAM QUAN CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG

——-o0o——-

NGÀY MÙNG 02 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI (nhằm ngày 31 / 8 / 2019)

– 07h30 AM : Phật tử vân tập

– 08h00 AM : Khai kinh và thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 1)

– 09h30 AM : Cúng ngọ và dâng trà cúng Tổ

– 10h45 AM : Thọ trai

– 02h00 PM : Thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 2 và 3)

– 05h00 PM : Dược thực

– 07h00 PM : Lễ Tam bảo và tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Ân sư

NGÀY MÙNG 03 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI (nhằm ngày 01 / 9 / 2019)

– 06h30 AM : Phật tử vân tập

– 07h30 AM : Đón tiếp quan khánh và Phật tử, thiện tín gần xa

– 08h00 AM : Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni

– 08h15 AM : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng Ân sư

– 09h00 AM : Lễ chính thức (có chương trình riêng)

– 10h30 AM : Cúng dường Trai Tăng

– 10h45 AM : Quý quan khách, Phật tử và thiện tín dùng cơm thân mật

– 02h30 PM : Chẩn thí thập loại cô hồn

– 04h00 PM : Hoàn mãn.


Các bài viết khác

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Tổ sư Nguyên Thiều với hành trạng và kệ thi tịch

Năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, Tổ sư đã đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập chùa Di Đà Thập Tháp truyền bá Phật pháp tại vùng này. Sau đó Tổ ra Phú Xuân lập chùa Vĩnh Ân và xây dựng tháp Phổ Đồng, tức là Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay, để tuyên dương Phật pháp và tháp Phổ Đồng do ngài xây dựng...

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Người nhiếp thọ chánh pháp qua Kinh Thắng Man

Bất cứ lúc nào cũng như ở đâu Nhiếp thọ chánh pháp và con người Nhiếp thọ chánh pháp đan xen vào nhau, tạo thành một thực thể sống động bất khả phân, thì ở đó và lúc đó chánh pháp được hưng thạnh và tồn tại đúng chân nghĩa của nó...

Chương trình tang lễ cố Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp

Chương trình tang lễ cố Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp

Chương trình tang lễ cố Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp, tự Hiền Niệm

- 07h30 : Lễ bạch Phật, bạch Tổ

- 08h00 : Lễ sái tịnh và nhập liệm

- 08h30 : Lễ thiết Giác linh sàn và thành phục

Kính báo tin: Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp, tự Hiền Niệm đã xả báo thân

Kính báo tin: Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp, tự Hiền Niệm đã xả báo thân

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Tăng chúng chùa Phước Long chúng con thành kính cáo phó; Sa di Bồ tát giới pháp danh Quang Nhiếp, tự Hiền Niệm, thuộc Tăng chúng chùa Phước Long, Bình Định đã xả bỏ báo thân, về với tịch quy lạc quốc...

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu “Một Ngày Phước Huệ” mùng 07 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019) tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Trong Kinh Phổ Môn có dạy, nếu ai lâm nạn mà chí thành xưng danh hiệu cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không cháy, nước không trôi, quỷ không hại, xiềng xích không trói, tối tăm thành sáng suốt, thù oán thành thân cận. Với hạnh đại từ, đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3547045