Trang chính » Phật học » Giáo lý căn bản »

Tóm tắt ý nghĩa “An cư kiết hạ”

Tác giả : Chánh Tâm

An cư kiết hạ tại chùa Phước Long, 2014, ảnh Pin Pin

Từ “An cư kiết hạ” xuất phát từ Phạn ngữ, Varsika, Pali ngữ: Vassa nghĩa là mùa mưa, Vassavàsa nghĩa là an cư mùa mưa. Hán ngữ: Hạ an cư ; Vũ an cư; Tọa lạp; Kiết hạ; Nhất hạ cửu tuần; Cửu tuần cấm túc… Theo Tứ Phần Luật Bổ Tùy Cơ Yết Ma số 4 giải thích nghĩa an cư như sau: thân tâm đều tĩnh lặng gọi là an, qui định thời gian ở một chỗ gọi là cư. 

Luật Thập Tụng 28: năm chúng xuất gia: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức-soa-ma-na ni, Sa di, Sa di ni đều phải an cư theo tăng và theo ni . Không an cư thì phạm tội ác tác (Đột kiết la – Pali: Dukkata nghĩa là phá an cư). Theo Kiền độ An cư trong luật tứ phần 37, Luật Ngũ Phần nói về nói về pháp An cư qui định những nơi bị cấm: nơi không có người để có thể cứu hộ, giửa gò mã, nơi không có tàng cây, chỗ đất trống, nơi không có mái che.

Tuy việc hoằng pháp, từ thiện, lợi tha là sứ mệnh của người xuất gia, nhưng không vì thế mà chư Tăng Ni không chú trọng đến sự nghiệp trí tuệ và mục đích cứu cánh giải thoát (tự độ) của mình. Nếu không có đầy đủ trí tuệ và công đức phước báo thì khó có thể làm nơi nương tựa, làm ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử tại gia. Vì thế người xuất gia luôn hướng đến sự song hành giữa tự độ và độ tha, giữa tự giác và giác tha để thành tựu giác hạnh viên mãn là đức tính của chư Phật. Việc tùng hạ là điều bắt buộc, tất cả chư Tăng, Ni sẽ qui tập về một nơi qui định để “tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ”.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ (bắt đầu từ ngày mùng 15/4 ngày Phật đản sinh cho đến ngày 15/7 ngày lễ Vu lan). Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo.

Trong 3 tháng ấy Tăng chúng, Ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định (bây giờ thì thường tập trung về các trường Phật học dành cho Tăng hoặc dành cho Ni) để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ. Người xuất gia phải cấm túc tại một nơi (nếu có duyên sự quan trọng mới được phép rời nơi đang an cư trong vòng không quá 7 ngày, nếu qua ngày thứ 8 sau khi mặt trời mọc lên mà chưa về thì bị phạm giới vào tội ác tác.

Theo Đại Tạng kinh, duyên khởi pháp an cư kiết hạ bắt đầu vào mùa hạ, tại Việt Nam cũng là bắt đầu mùa mưa, đó cũng là mùa sinh sản của các vi sinh vật, loài vật bé nhỏ, sâu bọ. Việc An cư kiết hạ nhằm để tránh khỏi vô tình dẩm đạp làm tàn hại các loài sinh vật  trái hạnh từ bi.

Mùa An cư kiết hạ còn có ý nghĩa để tập hợp Tăng chúng, Ni chúng  ở một chỗ thanh tịnh để tu hành, kiểm điểm hành vi, cử chỉ theo luật Phật mà hành trì. Trong một năm có 9 tháng truyền bá chánh pháp, ba tháng còn lại dành cho sự tu học. Kinh Du Hành trong Trường A Hàm 2, Phật Bản Hạnh tập kinh 39 đã ghi lại các sự tích về đức Phật và các đệ tử an cư tu hành và Tăng-Già-La-Sát Sở Tập kinh, hạ đã liệt kê các địa danh mà đức Phật đã An cư kiết hạ trong 45 năm.

Tuy nhiên thời điểm An cư  Kiết hạ cũng có khác nhau, cụ thể như:

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông bắt đầu là ngày 15 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên ngày rằm tháng 7 là ngày Vu lan thắng hội, ngày Phật hoan hỉ, và cũng là ngày “tự tứ” do vậy phải an cư kiết hạ vào ngày 16 tháng 4 để kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch.

Sau ba tháng, lễ giải hạ Tự tứ của Đại đức chúng Tăng đúng nhằm vào ngày Rằm tháng bảy. Tự là mình, Tứ là nêu lên. Là tự mình khẩn thiết đối trước một người nào đó để nêu lên một vấn đề. Ở đây, người tu sĩ sau ba tháng thúc liễm tu tập, biết là có tinh chuyên nhưng không thể không có những giải đãi vụng về hay yếu kém lỗi lầm trong con đường hành đạo. Vì vậy vấn đề được nêu lên ở đây là xin người khác chỉ cho mình những lỗi lầm mà mình đã có trên đường tu tập để ta có thể sửa đổi tiến bộ nhanh hơn. Một vị tu sĩ thực hành trong lễ Tự tứ, là quỳ xuống trước một vị khác, chắp tay thành kính hướng về vị đó, cầu xin vị đó vì thương xót mà chỉ cho mình những lỗi lầm có thể mình đã phạm vào mà không hay biết. Đó là thái độ thành thật cầu tiến trên đường tu của vị tu sĩ thực hành lời Bụt dạy.

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông ngày mùng 1 trăng tròn của tháng Asalha chính là ngày 16 tháng 6 âm lịch và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 âm lịch.

Sự khác nhau về thời điểm của hai truyền thống nầy là do có sự khác biệt về khí hậu thời tiết của từng vùng lãnh thổ và xuất phát từ sự phát triển của Phật giáo từ Ấn Độ phát triển về phía Bắc và về phía Nam…

Nếu xác định mục đích chính yếu của An cư kiết hạ là để dưỡng đạo tâm, trau giồi giới, định và tuệ thì thời điểm an cư theo truyền thống nào không là vấn đề quan trọng . Cốt lỏi là để giữ hạnh từ bi và phát triển trí huệ, đời sống tâm linh, xây dựng mối hòa hiệp giữa các thành viên Tăng già.       

Trong đạo Phật, Tăng chúng, Ni chúng sau mỗi năm an cư kiết hạ sẽ được thêm một tuổi đạo “tuổi hạ lạp”, một người chưa kiết hạ là xem như chưa sinh ra, chưa có tuổi nào, ngày giảng hạ là ngày nhận thọ tuổi đạo của người xuất gia. 

Đức Phật dạy rằng, là người xuất gia mỗi năm phải An cư kiết hạ một lần, dù 60 tuổi cũng phải An cư Kiết hạ, điều đó nêu rõ đức Phật rất chú trọng đến sự thanh tịnh tu hành, hành trì giới luật một cách triệt để.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới, định, tuệ, đồng thời cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng Tăng an cư tu học. 

Là Phật tử tại gia, việc cúng dường hộ chư Tăng, Ni nhân mùa An cư kiết hạ để tu tập cũng là bổn phận của Phật tử chúng ta, nhằm tu tạo phước điền, hộ trì chánh pháp.

скажу сразу – не пытайтесь, такое я описывать не буду Topodin, Другий сезон&quot, допоможе родинам, взаємини в яких зайшли в глухий кут і партнери не чують і не розуміють один одного, вирішити свої побутові проблеми


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.bodephatquoc.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5417992