Trang chính » Bài viết nổi bật »

Viên thông phong đại – Lưu Ly Quang Pháp vương tử

Tác giả : Diệu Minh-Ngọc Anh

ảnh minh họa, HL

Lưu Ly Quang Pháp vương tử[1] là một trong những vị thánh giả đã tu tập chứng quả. Ngài là vị Bồ tát đại diện cho căn cơ được chứng ngộ viên thông từ phong đại. Quá trình tu chứng của ngài là các bài học trải nghiệm tuyệt vời cho Phật tử trong quá trình tu tập:

(1) Như nhiều vị Bồ tát, Thinh văn tu chứng khác, ngài có bộ nhớ tuyệt vời đến hằng sa kiếp về trước, được đức Phật Vô Lượng Thanh khai thị về “tính bản giác diệu minh”, về sự giác ngộ vi diệu và sáng suốt là bản chất của tất cả. Đây là sự nhắc nhở, xuyên suốt để tu tập trở về với “tính bản giác diệu minh” này. Lâu nay, chúng ta quên gốc mà sống với ngọn, thành ra phải làm kiếp chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, còn các ngài khai thị, nhận ra và trở về sống với “bản giác diệu minh”, trở thành bậc thánh.

Đức Phật dạy ngài “quán sát thế giới này và thân chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư vọng mà sinh ra”. Quán sát thế giới và thân chúng sinh, như đại vũ trụ và tiểu vũ trụ như thế nào? Tất cả đều là “do sức lay động của nhân duyên”; mà lay động là phải có “gió” (phong).

Quán sát thế giới, ví như, nhìn trên mặt nước, gió thổi làm nước lay động. Chúng ta thường nghĩ nước lay động bởi vì có gió (hay sóng biển dâng cao vì có bão tố, không có bão tố thì không có sóng biển,…). Nhưng gió từ đâu? – Từ sự vận hành của vũ trụ, của khí quyển; sự vận hành của khí quyển bắt đầu từ đâu? – Từ mặt trời, mặt trăng (bên nóng, bên lạnh), sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng làm các luồng khí quyển di chuyển; mặt trời, mặt trăng do đâu mà có? – Tất cả là do “tính bản giác diệu minh” của chính bản thân mình hiện ra.

Lâu nay, chúng ta thường có thói quen xem xét, nhìn sự vât hiện tượng từ một nguyên nhân. Từ kinh nghiệm quát sát này mới thấy cần phải tu tập để bỏ thói quen này (bỏ loại nghiệp này), để có thói quen nhìn từ nhiều nguyên nhân, để tìm ra được các nguyên nhân sâu sa. Đây là tiền đề cho chứng quả, nó giúp chúng ta có sự thông suốt, đồng thời hạn chế được các sai lầm mắc phải trong cuộc sống. Bất cứ hiện tượng nào cũng không phải do một nguyên nhân, thậm chí là vấn đề do một người gây ra, thì cũng có các tương tác khác nhau trong chính bản thân người đó. Do vậy, chúng ta nên thận trọng, đừng vội vàng phán đoán cái gì mang tính đơn lẻ, chủ quan.

Quán chiếu thân chúng sinh, ví như thân mình, thì tâm nghiệp của mình cũng dựa trên phong đại. Khi hít – thở thì trong máu tạo ra nguyên khí từ cuống tim tới đan điền, rồi chi phối khắp cơ thể. Nếu nguyên khí này bị hư thì chạy loạn xạ, tạo huyết áp, máu lên. Nhưng máu lên từ đâu? – từ phong đại; phong đại ảnh hưởng từ cái gì? – từ hơi thở. Rõ ràng có thể thấy người bị huyết áp là người không chịu điều hòa hơi thở; người hay nổi giận thì huyết áp tăng (nổi giận làm phong đại nổi lên). Huyết áp không phải từ máu mà từ gió, gió thổi nên máu chạy. Điều phục được gió là điều phục hơi thở; gió bình thường thì máu bình thường, huyết áp bình thường.

Máu chạy trong các vi mạch trong não, chạy tới vùng cảm giác thần kinh, tiếp xúc trong 90 giây, nên ký ức lưu giữ trong 90 giây. Từ đó có thể thấy, không có niềm vui liên tục, cũng không có nỗi buồn đứng yên một chỗ. Dựa trên hệ thần kinh não bộ, máu chạy, nên các loại cảm thọ trong tâm chúng ta dựa trên hệ thống này. Phong đại (máu chạy) làm các dòng tư duy, buồn vui sướng khổ,… không tồn tại lâu mà tất yếu sẽ chuyển sang trạng thái khác. Nếu còn tiếp tục tồn tại ý nghĩ buồn khổ, chán nản này thì chuyện gì xảy ra, có thể sẽ dẫn đến bị loét dạ dày. Đây chính là sự bảo toàn của cơ thể. Loét dạ dày là tướng, lo nghĩ là tâm. Lo nghĩ tác động trực tiếp đến não bộ, lo nghĩ nữa thì loét nữa, do vậy sẽ phải chuyển sang mối bận tâm khác. Đây là cơ chế quân bình của cơ thể (Có bệnh cũng là yếu tố may mắn, giúp chúng ta tập trung quán chiếu tìm nguyên nhân!).

Sự vận hành trong thân là nhờ gió. Thân mình và thân chúng sinh cũng vậy, cũng bị lay động; rộng ra cả thế giới này, quả địa cầu này thì muôn loài chúng sinh đều như vậy, đều nhờ sự lay động của gió. Sự vận động của nhân sinh quan, vũ trụ quan dựa vào gió – động. Trong sự vận động đó, cái này tác động vào cái kia, cái kia tác động vào cái này. Chính là nhân duyên tác động lẫn nhau, suy cho cùng, từng nhân duyên, hay từng hạt bụi nhỏ cũng không có thể tánh. Quả địa cầu này hình thành từ các hạt bụi, các sự lay động, vận hành đều chỉ là nhân duyên hư vọng. Người học Phật phải mở rộng tầm nhìn.

(2) Theo lời đức Phật dạy, ngài “quán sát sự an lập của thế giới, quán sát sự thiên lưu của thời gian, quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi, khi diệt”.

Từ quán thế giới và thân chúng sinh lay động nhờ gì? thế giới được an lập và hình thành qua thời gian (quá khứ, hiện tại và tương lai) như thế nào? tiếp đến là quán thân khi động, khi tĩnh; quán tâm khi khởi, khi diệt. Quán sát được những lời dạy này của đức Phật không hề đơn giản, cần phải có thời gian để trải nghiệm, tư duy và quán chiếu sâu sắc. Ngay khi niệm tưởng sinh ra thì trong tâm đã tạo ra sự lay động của gió. Ví như ngay khi khởi ý nghĩ xây ngôi nhà, đã tạo lực lay động trong tâm (đưa đến sự quyết định: tìm thợ, kiếm vật tư,…); nếu tâm không tự chế ngự dừng lại được thì khi xây xong nhà, gió sẽ thành bão (ngã mạn, ỷ lại, phè phỡn ăn chơi,…, rồi thất bại). Nếu trong tâm có nhiều niệm tưởng thì thành bão, tâm sinh ra thất điên bát đảo. Cho nên ngồi thiền cho tâm lắng dịu, thì hành động chuẩn mực sinh ra, đã là việc làm phước đức vô cùng!

(3) Qua quán sát, ngài nhận thấy (đã chứng được):

“Các tính động đều bình đẳng như nhau”, bình đẳng không có sai biệt, hình dáng có thể khác, nhưng sự lay động như vậy, không khác.

“Các tính lay động ấy, đến không do đâu, đi chẳng về đâu”. Chúng ta đều nghĩ có sự chuyển rời, nhưng nếu ra khỏi bầu khí quyển thấy mọi sự dịch chuyển trong đó, ra ngoài tam thiên, đại thiên thế giới thì sự lay động cũng trong đó mà thôi.

“Mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính hư vọng”. Chúng sinh nhiều quá, nhiều như số vi trần, tuy hình dạng có sai khác nhưng lại đồng một thể tánh hư vọng. “Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên, đại thiên thế giới (tất cả chúng sinh trong mười phương, trong một tỷ thái dương hệ), cũng như hàng trăm con muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve âm ĩ, ở trong gang tấc, ồn ào rối rít”. Ngài mô tả thật vui, để thấy được sự mê mờ của chúng sinh. Hết thảy chúng sinh như hàng trăm loài muỗi, nhỏ bé, chật hẹp trong gang tấc; thế giới nhỏ bé như cái chum, còn chúng sinh thì ồn ào, rối rít. Con người cũng vậy, nếu nhìn từ trên cao xuống, cũng chạy ngược xuôi như đàn kiến (ngược xuôi cũng chỉ để kiếm tiền, kiếm danh, kiếm ăn uống, kiếm hưởng thụ ái dục, kiếm chỗ ngủ nghỉ. Suốt đời, suốt kiếp, chạy ngược, chạy xuôi cũng chỉ để kiếm ngũ dục mà thôi!). Vậy mà khi gặp nghịch duyên trong cuộc sống, chúng ta rất dễ chán nản, rất dễ buồn bực, rất dễ nổi tham sân si,… Quán chiếu sâu sắc chỗ này thì thấy rằng, chán nản, buồn bực, sân si,… cũng chỉ là vớ vẩn; từ đó mới có được sự an lạc; có an lạc thì từ bi sinh ra, tâm được phát triển vô biên, hiểu biết, trí tuệ khai mở.

Ngài “gặp Phật chưa bao lâu, liền được vô sinh pháp nhẫn”, “tâm khai ngộ” thì đôi mắt thiên nhãn mở ra, “thấy được cõi Phật bất động ở phương Đông”, “thành vị pháp vương tử, thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng trong suốt không ngăn ngại”. Ở đây, “thừa sự mười phương Phật” là công hạnh tự tại của các vị đại Bồ tát. Chúng ta thực tập công hạnh này trong cuộc sống như thế nào để góp phần chuyển bánh xe pháp, để tự mình thắp sáng con đường tu tập cho chính mình. Trước hết phải gạn bỏ được các tập khí xấu, không bỏ được ngay thì cũng phải trăn trở, cầu thầy học đạo để bỏ các tập khí xấu này; tự chiến thắng chính bản thân mình để vừa hoàn thiện nhân cách, vừa góp nhặt, cứu giúp chúng sinh; chuyên tâm công phu thiền định hàng đêm, ngày làm việc nhưng không tham đắm, tự tại giữa khen chê, thành bại.

Tóm lại, qua “quán sát sức lay động của gió” “vốn không nương vào đâu”  nên ngài Lưu Ly Quang pháp vương tử “ngộ ra tâm bồ đề, thể nhập vào chánh định, hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy”.

——

Chú thích:

[1] “Lưu ly” là ngọc quý màu xanh, “pháp vương tử” là danh hiệu gọi cho một vị Bồ tát.

Если Вы с любовью будете раскручивать свой сайт, он непременно будет популярен, Где заказывать контент?, Передача по ссылке Вы можете передать переменную в функцию по ссылке, и функция сможет модифицировать свои аргументы


Các bài viết khác

Thông báo: Khoá tu mùng 07 hàng tháng tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Thông báo: Khoá tu mùng 07 hàng tháng tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, Kính gửi quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa. Ngày mùng 7 tháng 2 năm Kỷ Hợi (nhằm 12/3/2019), Khoá tu một ngày hàng tháng tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Bổn tự kính mời đại chúng tham dự...

Chùm ảnh Tết cổ truyền – xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh Tết cổ truyền – xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Bình Định - Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi (2019), đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt, chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định đã diễn ra nhiều chương trình như:  Vui xuân, khóa tu dành cho học sinh - sinh viên, và lễ thế phát xuất gia, rút thăm trúng lộc may mắn đầu năm, v.v... 

Lễ đón giao thừa và thời pháp thoại đầu năm 2019 – xuân Kỷ Hợi tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Lễ đón giao thừa và thời pháp thoại đầu năm 2019 – xuân Kỷ Hợi tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tp. Nha Trang – Đúng 0h00 chuyển canh sáng mùng 01 Tết Nguyên Đán, tứ chúng đã vân tập tại đại hùng bảo điện, hương trầm tỏa ngát, thầy trụ trì Thích Nhựt Lâm đã khai chung và ban chung cổ cử 3 hồi chuông trống bát nhã thỉnh Phật thượng đường. Tứ chúng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trang nghiêm cử hành Lễ trừ tịch – Đón giao thừa mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi...

Thư tri ân và chùm ảnh lễ trao 100 suất học bổng cho học sinh tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Thư tri ân và chùm ảnh lễ trao 100 suất học bổng cho học sinh tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Bình Định - Chiều ngày 13 / 02 / 2019 (nhằm ngày mùng  9 / Giêng / Kỷ Hợi), Quỹ học bổng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cho 4 trường...

Khóa lễ niệm ân Tổ sư Khai sơn năm 2019 và thọ trì 108 biến chú Đại bi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Khóa lễ niệm ân Tổ sư Khai sơn năm 2019 và thọ trì 108 biến chú Đại bi tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Vào lúc 15h00 ngày 25 / 02 / 2019 (nhằm ngày 21 / Giêng / Kỷ Hợi) Bổn tự, Bổn đạo tứ chúng chùa Phước Long trang nghiêm cử hành nghi thức thọ trì 108 biến thần chú Đại Bi và Lễ niệm ân Tổ sư khai sơn, tứ chúng dâng phẩm vật cúng dường lên Giác linh đức Tăng cang Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ - khai sơn chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
 • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

2627386